03
09 2014
1392

Proiectul de hotărîre a Guvernului "Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010"

Se aprobă modificările ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 “Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

Data limită pentru comentarii: 16.09.2014Fişiere
Hotărîrea

Fişiere suplimentare
Nota de argumentare

Persoane responsabile
Daniela Solomca
tel.: 022 250 465
e-mail: daniela.solomca@gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.