Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la transmiterea unui bun”

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la transmiterea unui bun” propune transmiterea din gestiunea Instituţiei Publice “Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” în gestiunea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a sistemul informațional automatizat “Registrul operatorilor de date cu caracter personal” în sumă de 1 122 020,63 lei moldovenești. Întru sporirea eficienţei asigurării protecţiei datelor cu caracter personal, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal urma să instituie şi să administreze un Registru al deţinătorilor datelor cu caracter personal, care trebuie să conţină informaţia aferentă deţinătorilor datelor cu caracter personal (operatorilor) şi cu privire la bazele de date, sistemele informatice sau informaţionale în care sînt prelucrate date cu caracter personal. Instituirea unui Registru al deţinătorilor de date cu caracter personal gestionat prin intermediul procedurilor manuale, nu se prezintă a fi o acţiune raţională reieşind din evoluţiile tehnologice de ultimă oră, dar şi în virtutea faptului că ar complica activitatea Centrului, ar solicita resurse umane, financiare şi administrative atît autorităţii naţionale de protecţie a datelor cu caracter personal, cît şi entităţilor obligate să se înregistreze în calitate de deţinători de date cu caracter personal (operatori). Astfel, pentru asigurarea posibilităţii prestării de către Centru a unor servicii calitative şi alinierii cadrului legal al Republicii Moldova la standardele europene şi internaţionale s-a decis crearea unui sistem informatic care ar permite gestiunea automatizată a informaţiei privind deţinătorii de date cu caracter personal (operatori) şi privind bazele de date, sistemele informatice şi informaţionale în care sînt prelucrate date cu caracter personal.

Data limită pentru comentarii: 20.05.2014

Fişiere Hotărîrea Guvernului Fişiere suplimentare Nota informativă

via particip.gov.md

Instituții:

Guvernul Republicii Moldova

2148 vizualizări

Data publicării:

06 Mai /2014 17:29

Catalogul tematic

Legi ale Republicii Moldova

Etichete:

E-Government | Proiect | Guvern

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon