26
06 2014
1905

Proiectul HG „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”

Ministerul Finanţelor remite spre avizare proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”, elaborat în vederea aducerii actelor normative ale Guvernului în concordanţă cu prevederile Legii nr.324 din 23 decembrie 2013. În acest context, se propune aducerea în concordanță a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat”.

Data limită pentru comentarii: 07.07.2014

Fişiere Hotărîrea Guvernului Fişiere suplimentare Nota informativă Persoane responsabile Nina Rotaru e-mail: nina.rotaru@mf.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.