09
09 2015
1452

Proiectul HG „Privind serviciul guvernamental unificat de raportare electronică „e-Raportare"

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul de hotărîre a Guvernului „Privind serviciul guvernamental unificat de raportare electronică „e-Raportare"". Proiectul hotărîrii Guvernului privind serviciul guvernamental unificat de raportare electronică „e-Raportare" a fost elaborat în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 173 din 28 iulie 2011 „Privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 425), precum şi în scopul implementării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 156-159, art. 780). Scopul promovării acestui proiect este simplificarea procesului de raportare a agenților economici și instituțiile statului prin oferirea posibilității prezentării rapoartelor în format electronic.

Data limită pentru comentarii: 22.09.2015

Fişiere Proiect HG Fişiere suplimentare nota infomativa Persoane responsabile Mirela Guțu, tel: (022) 822-037, e-mail: mirela.gutu@fsi.fisc.md; Veaceslav Grigoriev, tel: (022) 262-744, e-mail: veaceslav.grigoriev@mf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.