Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de administrare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special în situații speciale

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de administrare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special în situații speciale. În baza art.11 alin.(2) al Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007, Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de administrare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special în situații speciale. Proiectul conține prevederi cu referire la modul de gestionare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special în situații de pierderi, sustrageri, deteriorări, distrugeri, precum și în cazul reorganizării entității. Reglementările din proiect se referă doar la formularele tipizate de documente primare cu regim special ce țin de domeniul de competență a Ministerului Finanțelor și care nu au instrucțiuni privind modul de administrare a situațiilor similare. Proiectul urmărește scopul de a oferi suportul necesar entităților în situații de pierdere, sustragere, deteriorare, distrugere a formularelor tipizate de documente primare cu regim special sau reorganizare a entității, oferind descrierea procedurii pe fiecare caz separat.

Data limită pentru comentarii: 14.09.2015

Fişiere ORDIN Fişiere suplimentare NOTA-INFORMATIVA INSTRUCIUNE Persoane responsabile Russu Nicolai tel. 022 262757 e-mail: nicolai.russu@mf.gov.md

via | particip.gov.md

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1482 vizualizări

Data publicării:

03 Septembrie /2015 09:12

Domeniu:

Ordine MF

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon