18
01 2017
1385

Se propune modificarea taxei de cazare în cămine pentru angajații instituției de învățământ

Taxa de cazare pentru angajații instituțiilor de învățământ, care dispun de cămine, și pentru alte categorii de personal din domeniul educației va include cheltuielile de personal aferente deservirii spațiilor comune ale căminului. Un proiect în acest sens a fost elaborat și propus spre consultare de Ministerul Educației. Astfel, taxa de cazare pentru anagajații instituției de învățământ și pentru alte categorii de personal din domeniul educației, care nu dispun de un alt spațiu locativ, va include și cheltuielile de consum aferente întreținerii spațiilor comune din cămin, adică coridoare, servicii comunale, reparații curente, procurarea de materiale de uz gospodăresc și altele. Aceasta va reieși din cuantumul de 30 la sută, dacă serviciile comunale sunt achitate de către angajați separat, reieșind din consumul real conform datelor echipamentelor de măsurare și asumării a tuturor cheltuielilor de întreținere a acestor încăperi. Obiectivele modificărilor constau în racordarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.74 din 25 ianuarie 2007 cu cea din Codul Educației, stabiliea unei modalități clare de calculare a taxelor de cazare în cămine, o mai bună integrare a politicilor financiare în contextul actual al politicilor educaționale, precum și creșterea gradului de transparență în procesul de calculare a taxelor de cazare în cămine. Potrivit documentului, implementarea proiectului va contribui la calculare taxei de cazare în cămine, în baza unor condiții unice pentru toate instituțiile de stat de învățământ. Proiectul în întregime este disponibil aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.