29
03 2018
1589

Primele modificări în legea cu privire la tichetele de masă

Legea prin care au fost operate modificări în Legea cu privire la tichetele de masă a fost publicată în Monitorul Oficial din 27 martie curent. Prima modificare ține de completarea acesteia cu două noțiuni noi - loc de muncă de bază și zi lucrătoare. Astfel, în sensul Legii nr.166, locul de muncă de bază al salariatului este cel unde durata normală a timpului de muncă constituie nu mai puțin de 6 ore pe zi. În cazul în care angajatul lucrează pentru diferiți angajatori același număr de ore, locul de muncă de bază se stabilește individual de către salariat, cu anunțarea angajatorului, dar nu mai des decât o dată pe lună, iar ziua lucrătoare se consideră ziua în care durata normală a timpului de muncă constituie, în baza contractului încheiat între salariat și angajator, nu mai puțin de 4 ore. Documentul mai precizează că numărul total al tichetelor de masă pe suport de hârtie acordate salariatului pe parcursul lunii la munca în schimburi trebuie să fie egal cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt. În același timp, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, valoarea totală transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt, înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului. Rezultatul se aproximează, conform regulilor matematice, până la un semn după virgulă. Totodată, o serie de modificări se referă la operatori. Astfel, operatorii care solicită licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă pe suport electronic trebuie să asigure măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor de masă. În primul rând, ei trebuie să dispună de personal de specialitate și cu echipament software necesare pentru emiterea tichetelor de masă pe suport electronic. O condiție obligatorie este utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor de masă pe suport electronic, cu particularități distincte minime care să nu permită falsificarea acestora, cum ar fi bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată. De asemenea, operatorii trebuie să dispună de spații distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor de masa, iar activitatea în aceste locuri trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare. O altă regulă pentru cei ce vor emite tichete electronice este deținerea unei platforme proprii pentru emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor de masă pe suport electronic sau a unei confirmări de parteneriat cu o organizație care administrează scheme de plată. Asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor de masă încasate de la angajatori către salariați prin alimentarea suportului electronic, la fel intră în obligațiunea operatorilor respectivi. Totodată, aceştia trebuie să dispună și de mijloace de transport special, cu asigurarea protecției la transportarea suporturilor electronice ale tichetelor de masă. Modificări mai intervin și în Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Anexa nr.1 din lege, ce conține actele permisive eliberate de autoritățile emitente persoanelor fizice și juridice pentru practicarea actiivității de întreprinzător, se completează cu încă un act, ce urmează a fi eliberat de Agenția Servicii publice – licența pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și rambursare a valorii acestora. Amintim că prima licenţă de operare cu tichetele de masă a fost deja eliberată companiei Edenred.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.