30
05 2018
1881

Sancțiuni pentru încălcarea legislației cu privire la tichetele de masă

În cazul diminuării salariilor calculate angajaţilor - beneficiari de tichete de masă prevăzute în contractele individuale de muncă sau în cele colective, angajatorul se va sancționa cu amendă de la 100 la 250 UC, iar comercializarea contra unei sume de bani sau transmiterea, cu titlul gratuit, de către persoanele fizice-salariați altor persoane a tichetelor de masă pe suport de hârtie sau electronic va fi sancționată cu amendă de la 50 la 100 unități convenționale. În Parlament este înregistrat un proiect de lege ce presupune completarea Codului penal și a Codului Contravențional cu prevederi referitoare la sancționarea în cazul încălcării legislației cu privire la tichetele de masă. Astfel, autorii propun completarea Codului Contravențional cu un nou articol - 2721 care se referă la încălcarea legislației cu privire la tichetele de masă pe suport de hârtie sau electronic. Articolul prevede că acordarea de către angajator a tichetelor de masă salariatului, în lipsa depunerii de către acesta a declarației pe propria răspundere privind beneficierea de tichet de masă doar la locul de muncă de bază, se va sancționa cu amendă de la 100 la 150 UC. De asemenea, autorii proiectului propun sancționarea cu amendă de la 1 la 1,5 UC pentru fiecare tichet de masă acordat în plus, în cazul acordării de către angajator a unui număr de tichete mai mare decât numărul zilelor efectiv lucrate de salariat pe parcursul lunii precedente. Cu amendă de la 150 la 200 UC se va sancționa neținerea sau ținerea necorespunzătoare a evidenței tichetelor de masă de către angajator. Articolul propus mai prevede sancționarea cu amendă de la 200 la 250 UC pentru neasigurarea distrugerii de către operatori a tichetelor de masă pe suport de hârtie după expirarea a 6 luni de la primirea acestora de la unitățile comerciale. Și punerea în circulație repetată de către operatori a tichetelor de masă care deja au parcurs circuitul economic integral, inclusiv a celor restituite, necorespunzătoare circulației sau imprimarea de către operatori a tichetelor cu aceeași serie și număr care deja au fost imprimate, va fi penalizată. În acest caz se prevede o amendă de la 200 la 250 UC aplicată operatorului. O altă amendă aplicată operatorului se referă la nerespectarea de către acesta a modului de întocmire și prezentare Serviciului Fiscal de Stat a Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor. Aceasta se va sancționa cu amendă de la 100 la 150 UC. Operatorul va mai fi penalizat și dacă nu va asigura posibilitatea salariaților de a verifica soldul valorii disponibile a tichetelor de masă sau dacă va percepe comision pentru aceasta. Livrarea tichetelor de masă după data suspendării sau retragerii licenței pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și rambursare a valorii acestora, va costa persoanelor ce practică activitatea de întreprinzător 300-400 UC. Dacă la intrarea în unitatea comercială va lipsi informația lizibilă de acceptare a tichetelor de masă și a denumirii operatorului cu care a încheiat contract unitatea respectivă, aceasta abatere se va sancționa cu amendă de la 10 la 20 UC, aplicată persoanei fizice sau juridice ce practică activitate de întreprinzător. Neemiterea sau neeliberarea bonului fiscal separat pentru produsele interzise spre comercializare, în cazul în care salariatul intenționează procurarea acestora concomitent cu procurarea produselor alimentare în baza tichetelor de masă se va sancționa cu amendă de la 300 la 400 UC, aplicată persoanei fizice sau juridice care practică activitate de întreprinzător. Autorii propun și penalizarea în cazul acordării numerarului de către unitatea comercială la returnarea produselor achiziționate în baza tichetelor de masă. Amenda constituie de la 300 la 400 UC. Totodată, dacă unitatea comercială va accepta tichete de masă fără solicitarea unui act de identitate al titularului tichetului de masă, fapta se va sancționa cu amendă de la 200 la 300 unități convenționale, iar neaplicarea semnului distinctiv pe tichetul de masă, ce ar confirma faptul că acesta a fost utilizat sau neindicarea pe el a datei recepționării de către unitatea de alimentație publică, se va amenda cu 100-150 UC. Dacă unitatea comercială va elibera produse alimentare la un preț ce depășește prețurile de vânzare afișate sau dacă va diminua valoarea nominală a tichetului va fi sancționată cu amendă în valoare de la 200 la 300 UC. De asemenea, se propune completarea art. 237 din Codul penal, ce prevede pedeapsă cu amendă pentru fabricarea în scopul punerii în circulație a cardurilor sau altor instrumente de plată false. Astfel, se va pedepsi și fabricarea sau punerea în circulație a tichetelor de masă contrafăcute. Codul penal va prevede în acest sens amendă în mărime de la 550 la 1050 unităţi convenţionale sau pedeapsă cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de până la 5 ani pentru persoana fizică. Persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 UC, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. La elaborarea proiectului de lege au fost luate în calcul principiile de aplicare corectă a legislației în vigoare, prudență și echidistanță, astfel asigurând toate părțile implicate cu reguli distincte și bine definite, se menționează în nota documentului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.