16
02 2018
3076

Tichetele de masă sau hrana asigurată a anagajaților?

Două facilități acordate de patron angajaților – hrana asigurată şi tichetele de masă - au fost prezentate și analizate în cadrul seminarului cu genericul Nouătăți legislative 2018 – principalele provocări pentru entități , organizat de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova. Cheltuielile pentru hrană asigurată a angajaților au fost reglementate prin Hotărîrea Guvernului nr.144 din 26.02.2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, iar tichetele de masă prin Legea nr. 166 din 21.09.2017, care prevede că angajatul poate beneficia doar de una din aceste două opțiuni. În cadrul seminarului de auditorul din cadrul companiei Tx&A Co SRL, Vera Baciu, a fost efectuată o analiză comparativă a tichetelor de masă și a compensării cheltuielilor pentru hrană. Ambele facilități sunt facultative, adică angajatorii nu sunt obligați să ofere nici tichetele de masă, nici să-și asigure angajații cu hrană. Un alt element comun al facilităţii este că din valoarea lor nominală nu se calculează contribuțiile de asigurări de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și nici impozitul pe venit din salariu. În același timp, în ambele cazuri se permite deducerea cheltuielilor suportate în scopuri fiscale în limitele și modul stabilit de legislație. Prima diferenţă este valoarea nominală a facilităţii per angajat. În cazul tichetelor de masă, potrivit art.4 din lege, aceasta este între 35 și 45 lei pe zi, în funcție de numărul orelor lucrate, pe când valoarea în cazul asigurării alimentaţiei la întreprindere este de 35 lei pe zi fără TVA. O altă diferență între cele două opțiuni se referă la statutul angajaților. În cazul tichetelor de masă, acestea pot fi acordate numai salariaților la locul de muncă de bază, iar hrana asigurată a angajaților se acordă printr-un ordin intern cu aprobarea listei angajaților asigurați cu hrană. În același timp, este interzisă reducerea salariului la acordarea tichetelor de masă, iar în Hotărârea ce reglementează asigurarea hranei angajaților se stipulează că angajatorul, la care salariul mediu lunar brut este egal sau depăşeşte ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an, este în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor. Diferențe sunt și în cazul numărului de zile pentru care se acordă facilităţile în cauză. Dacă vorbim despre tichetele de masă, ele se acordă pentru fiecare zi lucrată conform tabelelor de pontaj pe luna precedentă, iar în cazul hranei asigurate - pentru numărul zilelor efectiv lucrate pe parcursul lunii curente. Pentru acordarea tichetelor de masă, entitatea va încheia un contract cu operatorii tichetelor de masă, iar pentru asigurarea hranei se încheie un contract de prestare a serviciilor de catering, spre exemplu. În orice caz, aceste cheltuieli necesită confirmare documentară. Tichete de masă – alte aspecte importante: • Valoarea nominală a tichetelor de masă nu constituie obiect impozabil cu TVA • Serviciile prestate de operatorii tichetelor de masă se impozitează cu TVA la cota-standard. TVA și cheltuielile de acordare sunt deductibile • Valoarea nominală a tichetelor de masă prezintă cheltuieli deductibile • Sunt personalizate și nu se transmit persoanelor terțe • În momentul primirii la casierie se tratează ca alte instrumente de plată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.