31
10 2017
4480

Tichetele de masă: unitățile comerciale/de alimentaţie publică

Partea I. Partea II. Partea III. Partea IV. Unitățile comerciale/de alimentaţie publică (în continuare – Unităţi) care doresc să accepte ca instrument de plată pentru vânzarea produselor alimentare tichete de masă, trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică (regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice de stat, cerinţele profesionale faţă de salariați) sau, după caz, cu privire la vânzarea produselor alimentare. Condițiile și procedurile de includere a Unităților în procesul de circulație a tichetelor de masă, precum și modul de confirmare a corespunderii acestor condiții, vor fi stabilite de către Guvern. Totodată, alin.(4) al art.9 din Legea cu privire la tichetele de masă stabileşte că “Unitățile comerciale/de alimentație publică nu pot fi licențiate în cazul în care înregistrează restanțe la bugetul public național mai mari de 1000 de lei.” Astfel, apare o neclaritate, şi anume: unitățile trebuie sau nu să obţină licenţă? Luând în considerare faptul că legea nu stabileşte expres necesitatea licenţierii Unităţilor, iar art. 9 din Lege, reeşind din titlu articolului, reglementează condiţiile de licenţiere a operatorului economic care emite tichete de masă şi nu a celui care comercializează produse alimentare în baza tichetelor de masă, considerăm că în în art. 9 alin. (4) legiuitorul a comis o eroare de formulare şi scopul acestei norme este că nu va fi licenţiat operatorul economic care emite tichete de masă care va avea restanţe mai mari de 1000 lei. Din sensul Legii deducem, că activitatea Unităților care comercializează produse alimentare în baza tichetelor de masă nu necesită licenţiere. În condiţiile legii, Unitățile sunt obligate: - să accepte tichetele de masă emise de către operatorii cu care au încheiat contractele de prestare a serviciilor; - să respecte interdicţiile stabilite la art. 6 din Lege; - să solicite actul de identitate al salariatului în cazul prezentării tichetelor pe suport de hârtie; - să elibereze salariaţilor produse alimentare, în limita valorii nominale a tichetului de masă prezentat, în baza preţurilor de vânzare afişate, fără a aplica la acestea vre-un adaos sau a diminua valoarea nominală a tichetului cu eventualele sume datorate operatorului; - să nu acorde rest de bani la tichetul de masă pe suport de hârtie, în cazul în care valoarea produselor alimentare solicitate de către salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă; - să aplice un semn distinctiv pe tichetul de masă pe suport de hârtie ce ar confirma faptul că a fost utilizat și, concomitent, să indice pe tichet data prezentării acestuia ca instrument de plată; - să implementeze sisteme şi procese organizaţionale care să permită verificarea eligibilităţii produselor alimentare achiziţionate de salariaţi. - să prezinte tichetele de masă acceptate operatorului economic care a eliberat tichetele, în vederea rambursării valorii acestora, nu mai târziu de 2 luni de la expirarea perioadei de valabilitate a tichetelor de masă; - să nu mai accepte tichete de masă de la operator din data în care a fost informat despre faptul că acestuia din urmă i s-a retras licenţa.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.