27
04 2018
1469

Investițiile nu înseamnă doar bani…

Deseori mai scumpe sunt ideile, oportunitățile, parteneriatele, schimbul de experiență și stilul de comunicare cu autoritățile. De obicei, investitorii sunt gata să vină cu aportul acolo unde există potențial, iar procedurile birocratice pot fi depășite cu costuri (de timp, dar și financiare) mici. Guvernul tarii noastre a depus un efort pentru a crea condiții cât mai favorabile investitorilor străini. Inițiativa amendamentelor, completărilor și modificărilor ale Legii cu privire la migrația de muncă a venit din partea investitorilor străini, care la întrunirile Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul RM au menționat că procedura de obținere a permisului de muncă și de ședere, era foarte anevoioasă. În primul rând, pentru obținerea unor permise era stabilit un termen de până la 129 de zile. În al doilea rând, lista actelor necesare era foarte mare. De asemenea, nu era activ Ghișeul Unic. Reprezentanții investitorilor se confruntau cu unii factori subiectivi, cum ar fi – dispoziția operatorului, care mai găsea anumite nuanțe în dosar. De exemplu, astăzi se cere procura într-o anumită formă, mâine posibil nici să nu o mai solicite, ne-a mărturisit Ana Groza, directorul executiv al Asociației Investitorilor Străini din Republica Moldova (FIA), care a mai menționat necesitatea elaborării unei liste clare a documentelor pentru obținerea dreptului de ședere. Expertul Secretariatului Consiliului Economic, Olga Melniciuc, ne-a mărturisit că investitorii străini au depus în adresa prim-ministrului o solicitare în care au atras atenția asupra celei mai dureroase probleme – procesul obținerii permisului de muncă și de ședere în țara noastră este foarte anevoios, îndelungat, birocratizat și coruptibil. Prim-ministru a cerut autorităților competente, prin intermediul Secretariatului Consiliului Economic, să revizuiască Legea nr. 180 cu privire la migrația de muncă și să se vină cu optimizări ale procedurii de emitere a permiselor de muncă și de ședere pentru străini. În cadrul platformei Consiliului Economic au fost organizate peste 30 de ședințe la care au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Biroului Migrație și Azil, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, experții Secretariatului Consiliului Economic, reprezentanții mediului de afaceri etc. Elaborarea noilor prevederi a fost coordonată cu toate instituțiile implicate - reprezentanți ai investitorilor, autorităților publice centrale, experți, unde fiecare a venit cu viziunea sa. Într-un final, Legea a fost completată cu prevederi acceptate de toate părţile. Autoritățile au modificat cadrul normativ ce ține de migrația de muncă (Legea nr. 180 din 10.07.2008 cu privire la migrația de muncă, oferind anumite facilități investitorilor la obținerea permisului de ședere (Legea nr. 200 privind regimul străinilor în Republica Moldova). Din octombrie 2017 investitorii străini pot obține documentul care le permite să desfășoare activitate în Republica Moldova într-un timp mai restrâns – circa 45 de zile, cu optimizarea numărului de proceduri și acte permisive. Legea mai prevede și posibilitatea depunerii actelor în vederea acordării sau prelungirii dreptului la muncă și de ședere provizorie prin intermediul Ghișeului Unic. Obiectivul prioritar al noilor prevederi este atragerea investițiilor străine, în vederea accelerării dezvoltării economice a Republicii Moldova, pentru aceasta s-a mers pe simplificarea procedurii de acordarea a permisului de ședere a investitorilor. Dar... Este dificilă procedura de implementare, deoarece Biroul de Migrație și Azil încă își ajustează procedurile interne. Cu toate că prevederile au intrat în vigoare în luna octombrie, listele actelor revizuite pe care trebuie să le prezinte investitorul la BMA, au fost plasate pe pagina web a instituție doar în luna februarie, iar informația este disponibilă doar în limba română. Doleanța noastră este ca aceste liste să poată fi găsite pe site ușor, fiecare listă să aibă locul ei, plasată într-un anumit compartiment pe pagina web, a comunicat Ana Groza. Directorul Biroului Migrație și Azil (BMA), Olga Poalelungi, afirmă că una din problemele care împiedică ca lucrurile să decurgă cât mai bine este lipsa personalului. Cerințele care se înaintează funcționarilor în domeniul imigrării sunt foarte înalte. Pe lângă studii juridice și economice, ei trebuie să cunoască modul de utilizare a echipamentului modern, sistemelor informaționale, limbile srăine. Totodată, trebuie fie persoane integre și să poată aplana diferite situații neplăcute sau chiar conflicte. Mediul social în care activăm este diferit, urmează să facem față provocărilor. Astfel, fluctuația de cadre a personalului Biroului, cauzată de nivelul mic al salariilor, aduce prejudicii funcționării eficiente a Ghișeului unic, dar și statului. Or, instruirea unui angajat nou întotdeauna este mai costisitoare, decât dezvoltarea și instruirea continuă a persoanelor care deja activează în domeniu, consideră Olga Poalelungi. Totodată, directorul BMA constată că anumite reforme în cadrul instituției deja au loc. Astfel, cu suportul proiectului implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, în cadrul Biroului a fost instituit Centrul de Apel, care oferă informații privind modul de documentare a străinilor în țară. De asemenea, cu susținerea Consiliului Economic și a Programului pentru Reforme Structurale în Moldova pus în aplicare de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), se va realiza o campanie de informare și promovare a noilor oportunități de obținere a permisului de ședere. Evident, a fost studiată și practica internațională în domeniu. E cazul să menționez, totuși, că nu e posibilă preluarea automată a unor modele străine, cât de bine nu ar arăta ele. Trebuie să avem o analiză complexă a situației în interiorul țării noastre. Mă refer la situația de pe piața forței de muncă, capacitățile sistemului educațional, resursele demografice, starea fondurilor sociale etc, afirmă Olga Poalelungi, care a fost implicată nemijlocit în elaborarea noilor prevederi ale legii. Un suport mare a venit din partea Corporației Financiare Internaționale din cadrul grupului Banca Mondială. Cu ajutorul IFC au fost identificate bunele practici internaționale în domeniul vizat. Colegii de la IFC au analizat prevederile legislative și aplicabilitatea acestora în alte state și au venit cu recomandări privind introducerea unor noi clauze speciale în legislația noastră. A fost depus un lucru enorm, pentru care le suntem recunoscători experților de la IFC cu care vom avea și în continuare mult de lucru. Directorul Biroului de Migrație și Azil consideră că Republica Moldova este atractivă pentru investitori. Domenii unde investițiile sunt necesare și binevenite sunt suficiente – de la dezvoltarea producerii, asigurarea infrastructurii, în special în mediul rural, energetică, investiții în sectorul agrar, până dezvoltarea tehnologiilor informaționale etc. Cel mai important lucru este să dezvoltăm capacitățile de absorbție, utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor, în scopul dezvoltării unor mecanisme economice durabile, menționează șefa BMA. Deşi investitorii sunt mulțumiți de recentele optimizări, de la Ana Groza am reușit să obținem și un mesaj al investitorilor străini. Amendamentele recente sunt binevenite, se simte suportul Guvernului, dar și noi, la rândul nostru, vom oferi sprijinul și expertiza necesară în sensul îmbunătățirii climatului investițional din Republica Moldova. În acest sens, ei au pregătit un alt set de propuneri: 1. Depunerea online a dosarului, care la moment se depune doar fizic 2. Achitarea plăților prin intermediul Internet Banking sau alte proceduri online 3. Programarea să fie efectuată online 4. Crearea unui ”coridor verde” pentru investitori – fast trak 5. Fortificarea capacităților Biroului Migrație și Azil, cu diferite traininguri pentru angajați, în mod special cele din teritorii – Cahul și Bălți, unde lucrurile sunt puțin mai complicate 6. Definitivarea statutului sezonierilor și frontalierilor, pentru că în Legea nr. 180 aceste categorii nu sunt vizate 7. Elaborarea unor formulare tipizate – model de cerere, model de procură, etc Reprezentantul Asociației Investitorilor Străini ne-a mai spus că, pe lângă setul de modificări ale legii, un alt moment care necesită a fi luat în vizor de către autorități este reforma sistemului justiției, fiind necesară revizuirea competențelor tuturor organelor de drept și de înfăptuire a justiției. Investitorii mai așteaptă reforme și în domeniul legislației muncii, pledând pentru relații mai liberale de muncă, accentul fiind pus pe contractele individuale de muncă, iar influența sindicatelor să fie mai redusă. Se consideră că importul forței de muncă ar soluționa unele probleme, cum ar fi lipsa cronică a uni șir de specialiști pe piața internă. Spre regret, investitorii se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă. Multe companii străine au nevoie de angajați și le este foarte greu să-i găsească, chiar dacă oferă salarii decente, transport și hrană gratuite - adică condiții bune, oamenii nu vor să lucreze. În acest context, în ianuarie 2018, Guvernul a aprobat Lista ocupațiilor prioritare, unde sunt incluse 127 de ocupații, care va fi revizuită anual sau la necesitate. Astfel, un investitor care are nevoie de un anumit specialist și nu-l găsește pe piața din RM, are dreptul să importe forța de muncă. Tot în acest context, pentru a soluționa problema lipsei forței de muncă, a fost creat Grupul de lucru nr. 6 în cadrul platformei Consiliului Economic, dedicat problemelor ce țin de dezvoltarea pieței muncii, a menționat directorul FIA Ana Groza. Constatarea investitorilor este susţinută şi de BMA. Spre exemplu, analizele Agenției Naționale de Ocuparea a Forței de Muncă indică lipsa specialiștilor în cel puțin 117 domenii de ocupare, permanent solicitate de angajatori. Un deficit permanent al forței de muncă se simte și în Zonele Economice Libere, îndeosebi, în cele specializate în producere tehnologică. Astfel, atragerea unor specialiști de peste hotare devine o necesitate, menționează Olga Poalelungi. În același timp, ea susține că politicile în acest domeniu urmează să fie coordonate cu necesitățile economice reale, să se mențină modelul de angajare prioritară a populației autohtone, să fie exclusă activitatea tenebră și asigurate toate măsurile de protecție în raport cu lucrătorii migranți. Cu toate că modificările urmăresc, în primul rând, crearea condițiilor atractive pentru activitatea investitorilor străini, scopul legii este de a-i ajuta și pe cei locali. Dorim să-i ajutăm și pe agenții economici de acasă, care doresc să angajeze muncitori și nu-i găsesc aici, printre ai noștri. În acest caz, legea le va permite ca să importe acea forță de muncă de care au nevoie, însă doar în cazul în care ocuparea locurilor de muncă vacante nu poate fi asigurată din resursele umane autohtone. Deci, primul avantaj pe care îl văd eu, în urma acordării acestor facilități, este crearea noilor locuri de muncă și soluționarea acelor probleme care sunt pe piața muncii, legate de lipsa muncitorilor calificați, afirmă Olga Melniciuc. De asemenea, expertul economic din cadrul Secretariatului Consiliului Economic este sigură că prin intermediul investițiilor se va reuși motivarea cetățenilor plecați să revină acasă sau, cel puțin, cei care intenționează să plece, să se răzgândească. Văzând că în țară se investește tot mai mult, se creează locuri de muncă bine plătite, cu condiții bune, ei se vor gândi că pot avea un viitor bun și în țară, este părerea Olgăi Melniciuc, care a mai spus că vom avea de câștigat și în ceea ce privește transferul cunoștințelor și a experienței de la investitorii și angajații străini. Facilitățile acordate investitorilor străini la obținerea dreptului de ședere va duce, în opinia ei și la dezvoltarea infrastructurii, menționând că acest lucru deja s-a văzut la „Lear Corporation” din Ungheni, unde a fost construit un hotel și se mai planifică și alte obiective. Cel mai important și așteptat efect al legii este majorarea investițiilor, ceea ce va duce la sporirea salariilor, creșterea contribuțiilor la bugetele asigurărilor sociale și medicale, a bugetului de stat. Cu toate acestea, mai sunt și alte efecte indirecte pe care le vom observa după ce se va mișca carul din loc. Important este să existe o atitudine pozitivă din partea oamenilor, care trebuie să înțeleagă că prin aceste prevederi nu deschidem porțile pentru străini, iar pe ai noștri îi lăsăm fără locuri de muncă, trebuie să manifestăm deschidere și să vedem partea bună, a menționat expertul. Olga Melniciuc ne-a spus că îmbunătățirea acestei reforme continuă și tot cu suportul Corporației Financiare Internaționale. În prezent se lucrează, în comun cu experții de la IFC, la unificarea celor două acte care reglementează aflarea străinilor în Republica Moldova, este vorba de Legea nr. 180 cu privire la migrația de muncă și la Legea nr. 200 privind regimul străinilor în Republica Moldova, pentru a avea o mai mare claritate pentru muncitorii și investitorii străini în acest proces. Se dorește optimizarea în continuare a procesului de obținere a permisului de ședere, reglementarea mai clară a statului lucrătorului sezonier și frontalier, precum și programarea online pentru obținerea permisului – la aceste aspecte se lucrează în prezent, ne-a informat expertul. Vom avea de câștigat și la capitolul idei și afaceri inovative, consideră directorul executiv FIA. Investitorii străini vin în Republica Moldova, investesc bani, creează locuri de muncă, oferă salarii competitive, contribuie la creșterea economiei naționale, de aceea trebuie să le oferim condiții optime și un tratament corespunzător, a menționat Ana Groza.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.