15
09 2016
2217

Iurii Lichii: „Moldovenii care obțin venit din surse aflate în afara țării sînt impozitați potrivit Codului Fiscal”

— Cum sînt impozitați moldovenii care lucrează peste hotare?

— În conformitate cu prevederile articolului 13, alin. (1) lit. b și c) din Codul Fiscal, subiecți ai impunerii sînt:

— persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și pe parcursul perioadei fiscale obțin venituri impozabile din orice sursă aflate în RM și din orice sursă aflate în afara RM pentru activitatea lor în RM;

— persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și obțin venit din investiții și financiar din orice surse aflate în afara RM.

Totodată, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Codul Fiscal, dacă un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli și prevederi decît cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile și prevederile tratatului internațional.


— Care sînt categoriile de lucrători, cetățeni moldoveni, care sînt impozitați pentru activitatea peste hotare?

— Legislația națională nu stabilește prevederi privind impozitarea categoriilor de lucrători, ci se referă la impozitarea veniturilor obținute de către persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova (remitențele muncitorilor migranți transferate în țară din străinătate prin intermediul băncilor nu se impozitează – n.r.)

— Sînt impozitați dublu cetățenii care plătesc impozitele în țara unde lucrează, dacă Republica Moldova nu are acord de evitare a dublei impozitări?

— Pentru evitarea dublei impuneri, conform prevederilor art.82 alin. (1) din Codul Fiscal, contribuabilul are dreptul de a trece în cont impozitul pe venit, achitat în orice alt stat, dacă acest venit urmează a fi supus impozitării și în Republica Moldova.

— Exisă un mecanism de detectare a evaziunii fiscale din partea lucrătorilor noștri de peste hotare, în baza transferurilor pe cardurile lor bancare?

Potrivit art. 226 din Codul Fiscal, pot fi utilizate mai multe surse indirecte de informații privind unele tranzacții, cum ar fi informații de la instituții financiare (sucursale sau filiale ale acestora), persoane care desfășoară activitate notarială, organe vamale, organe de drept, burse de valori și/sau alte organe publice privind tranzacțiile și operațiunile efectuate de persoana fizică și datele despre acestea, precum și privind tranzacțiile și operațiunile similare efectuate de către persoanele fizice în condiții similare, și altele.

Interviu acordat Agenției Informaționale de Stat “MOLDPRES” de către Iurii Lichii, șef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.via | moldpres.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.