Opinii

Octavian Armaşu: Ne propunem să dezrădăcinăm factorul coruptibil

Propunem atenției Dvs interviul Ministrului Finanţelor, Octavian Armaşu, pentru Revista de Achiziţii Publice de la Bucureşti despre resetarea sistemului actual şi introducerea procurărilor electronice R: Cum ați caracteriza în prezent funcționarea sistemului de achiziții publice pentru companiile și instituțiile de stat din Republica Moldova? O.A. Până acum, sistemul de achiziții publice din Republica Moldova a fost ineficient, din cauza numărului exagerat de autorități contractante, dar și pregătirea slabă a cadrelor. Un alt neajuns al sistemului ținea de felul cum se făceau procurările. Birocrația excesiva și lipsa transparenței în procesul de achiziții publice, sunt cele mai mari deficiențe care nu mai pot fi tolerate. Toate acestea au impulsionat Ministerul Finanțelor să adopte o strategie de reformă a sistemului de achiziții publice. Este și o condiție care decurge din Acordul de asociere cu UE, documentul stipulând alinierea la directivele europene și crearea unei agenții de soluționare a contestațiilor. Anterior, Agenția Achiziții Publice înregistra și verifica procedurile, tot ea fiind responsabilă și de soluționarea contestațiilor. Deoarece a fost confirmat în așa fel un conflict de interese, agenții economici și-au pierdut încrederea în sistemul existent. Noi ne-am propus să regândim întreg sistemul și să relansăm toate reformele care pe parcurs au fost declarate, însă nu au fost duse până la capăt. R: Cum doriți să resetați sistemul de achiziții publice? O.A. Desigur, sunt foarte multe lucruri care necesită schimbări. Spre exemplu, am inclus în Strategia de dezvoltare a sistemului 2016-2020 reducerea numărului de autorități contractante, utilizarea procurărilor centralizate sau pregătirea profesională a personalului cu atribuții în domeniul achizițiilor publice. Per general însă, dorim să automatizăm procesele și să introducem achizițiile electronice care ne vor asigura mai multă transparență la toate etapele, de la depunerea ofertei până la executarea contractelor. Este și o modalitate de a reduce substanțial nivelul de corupție din sistem. În al doilea rând, ne propunem sa descentralizăm sistemul de achiziții publice. Intenționăm să debirocratizăm Agenția de Achiziții Publice și să remodelăm rolul acesteia prin trecerea de la o autoritate de reglementare a procedurilor la una de management pro-activ a achizițiilor publice. Doar așa putem obține o eficiență a acestor procurări. R: Aşa cum aţi declarat, la începutul acestui an a demarat testarea proiectului pilot e-Achiziţii, platforma online, prin care achiziţiile de bunuri şi servicii pentru structurile de stat vor fi făcute mai transparent. Când credeti ca acest proiect va deveni obligatoriu pentru toate entităţile publice? Ce demersuri se impun a fi luate pentru ca platforma e-achiziţii să fie de un real ajutor atât pentru autorităţile contractante cât şi pentru operatorii economici? O.A. Programul-pilot lansat în ianuarie 2017 reprezintă un concept preluat din Ucraina, pe care intenționăm să-l dezvoltăm și să-l adaptam la realitățile din Republica Moldova și la strategia de reformare a achizițiilor. MTender, așa se numește soluția IT, este testat pe un număr restrâns de autorități contractante și dacă procesul va decurge bine, până la sfârșitul anului sperăm să avem un sistem aplicat la scară națională pentru toate entitățile publice. Sigur, noi ne dorim o participare benevolă și nu una impusă, la prima etapă. Obligativitatea însă ar urma să survină către luna iulie 2018. Scopul nostru este ca programul-pilot să fie derulat pe o perioadă de maxim un an și jumătate. Vreau să punctez că cel mai mare avantaj al platformei electronice, desigur, este faptul că permite vizualizarea nu doar a ofertelor depuse și a câștigătorilor de licitații, dar și dă posibilitatea să fie monitorizate executarea tuturor contractelor. Ministerul Finanțelor este susținut de BERD în implementarea programului-pilot. Deja avem implicate patru companii private, care sunt gata să investească timp și resurse umane în acest proiect. Vom testa toate produsele IT, elaborate de Centrul de guvernare electronică – mSign, mPass, mCloud, mConect, e-Factura etc. Totodată, am atras și societatea civilă și asociațiile de business ca furnizori de produse și servicii. Împreună cu ei am semnat și un memorandum de parteneriat care să asigure funcționalitatea sistemului, pentru că toți suntem într-o barcă care are drept destinație tărâmul achizițiilor transparente și eficiente. Ne punem speranțe mari în ONG-uri, ele vor monitoriza dacă nu deviem de la direcția propusă. La rândul lor, asociațiile de business vor oferi siguranța că atunci când vor fi plasate ofertele noastre în sistem vom avea furnizori înregistrați în această platformă. Poți să nu reușești de unul singur, dar o coaliție de peste 20 de instituții reprezintă o forță cu capacități serioase. R: În trecutul apropiat şi în prezent, dar nu generalizat, instituţiile publice contractau produse/servicii apelând la criteriul “preţul cel mai scăzut” în defavoarea celui “mai avantajos din punct de vedere economic”. Care vi se pare cel mai eficient criteriu şi cum veţi încerca să motivaţi autorităţile contractante să îl utilizeze? O.A. Am depistat că lipsa personalului calificat care poate să îndeplinească corect un caiet de sarcini invocă, de fapt, situația că sunt procurate cele mai ieftine bunuri și produse. E o problemă care există nu doar în R. Moldova și, din păcate, instrumentul electronic nu rezolvă această stare de lucruri. Schimbarea atitudinii poate fi obținută numai dacă va fi ridicat nivelul de pregătire al celor care se ocupă de procurări. Cu alte cuvinte, este necesar să instruim specialiști care să aplice metode operaționale și să realizeze efectiv achizițiile pentru autoritățile publice. De aceea, optăm pentru un număr mai restrâns de specialiști în achiziții, dar cu o pregătire profesională foarte înaltă. Acest lucru ne va permite să eficientizăm fluxul de procurări la nivel de țară - să nu mai evaluăm ofertele după principiul ”cel mai mic preț”, ci după utilitatea, calitatea și valoarea per ansamblu a serviciilor sau bunurilor achiziționate.Costurile întregului ciclu de viață, de asemenea, vor fi luate în considerare la determinarea celui mai bun preț. R: Ideea de concentrare a achizițiilor este examinată? O.A. Da, la nivel de politici. Pot să vă mai zic că în următoarele două luni vrem să testăm la nivelul ministerului și instituțiilor subordonate, să organizăm o licitație comună pentru anumite servicii și produse necesare tuturor. Ulterior, vom crea un departament responsabil de procurările centralizate. R: De la începutul acestui an se schimbă modalitatea de interacțiune dintre Agenția de Achiziții Publice și autoritățile contractante în contextul modificărilor operate în Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015. Care este rezultatul pe care doriţi să îl atingeţi prin această măsură? O.A. Din acest an, Agenția nu va mai înregistra contractele de achiziții (si nu va avea dreptul de a le anula), aceasta înseamnă că autoritățile contractante vor avea mult mai multe responsabilități. Instituția își va concentra eforturile pe monitorizarea selectivă a procedurilor de atribuire a contractului și va oferi punctul de vedere asupra corectitudinii procedurilor respective, însoțite de recomandări de eficientizare a procurărilor. La ultima modificare a Legii privind achizițiile publice a fost introdusă o nouă atribuție Agenției, și anume efectuarea controlului ex-post. Vreau să remarc că anterior, se pierdea mult timp pe lucrul birocratic, iar pentru analiza propriu-zisă a dosarului nu rămâneau decât 5-7 minute. De acum încolo, Agenția își va axa activitatea pe supraveghere – va analiza și va identifica procurările cu un risc major de corupție. Va analiza cine a câștigat, de câte ori și de ce. Deci, un fel de sanitar care merge unde trebuie, analizează ce trebuie, propune modificări de legislație care să eficientizeze sistemul și, totodată, acordă asistență autorităților contractante. Sperăm că peste 2-3 ani sistemul de achiziții publice din Moldova să devină mai modern, mai eficient și mai transparent. Ne dorim ca publicul larg să aibă acces liber la informații depline privind contractele de achiziții și ca rezultat, să dețină un instrument de monitorizare a deciziilor instituțiilor publice privind achizițiile publice. Trebuie să recunosc că agenții economici din Republica Moldova au avut multe dezamăgiri în ceea ce privește posibilitatea de a-și proteja interesele ca urmare a unei licitații defectuoase. Efectiv, ei nu mai au încredere într-un sistem care a fost ”atins” de corupție. De altă parte, această Agenție de soluționare a contestațiilor nu poate fi tot în subordinea Ministerului Finanțelor, deoarece există un conflict de interese. Ne propunem să dezrădăcinăm factorul coruptibil și primul pas în acest sens este să creăm o instituție independentă care să fie în serviciul participanților la procesul de achiziții publice. Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor este creată ca structură în subordinea Parlamentului, iar independența și eficiența ei va fi asigurată de șapte consilieri care reprezintă statul, mediul privat și societatea civilă. Este posibil ca ea să funcționeze deja la sfârșitul lunii martie 2017. Contestațiile vor putea fi depuse nu doar de către operatorii economici, participanți la procedurile de achiziții publice, dar și de persoanele fizice, de cetățenii care au observat sau bănuiesc unele nereguli în desfășurarea procedurilor de achiziții. Sperăm ca noua instituție să readucă încrederea agenților economici și societății în ansamblu în capacitățile statului de a le proteja interesele legitime și de a asigura echitatea in achizițiile publice.

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1443 vizualizări

Data publicării:

26 Ianuarie /2017 12:23

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Octavian Armasu | coruptie | achiziţiile publice | acord de asociere | contestatii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon