12
10 2018
752

15 octombrie - ultima zi de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, la data de 15 octombrie, survine termenul de achitare a celei de a doua părți a obligațiilor fiscale la impozitul funciar și/sau impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018. În aces context, SFS recomandă achitarea impozitului funciar și/sau impozitului pe bunurile imobiliare în termenul stabilit de legislație. Menționăm că pentru fiecare zi de întârziere se aplică majorarea de întârziere (penalitatea), care este stabilită în mărime de 0,0329% per zi. Pentru informații suplimentare, contactați Serviciile de colectare a impozitelor și taxelor din componența primăriilor, în raza căreia este amplasat bunul imobil sau Centrul unic de apel al SFS, la numărul 0 8000 1525 (apel gratuit). Notă: Impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii la bugetele locale unde sunt amplasate obiectele impunerii, în părți egale nu mai târziu de 15 august (primul termen) și 15 octombrie (al doilea termen) al anului curent. Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs până la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.