Monitorul SFS

Aplicarea ștampilei pe dările de seamă operaționale prezentate SFS nu va fi necesară

SFS este autoritatea, care va elibera formularele, ce atestă rezidența și impozitul pe venit, achitat de către nerezidenți, potrivit Ordinului MF cu privire la modificarea și abrogare unor acte normative ale MF, publicat în ultimul număr al Monitorului Oficial (nr.67-71 (5990-5994) din 03.03.2017). Astfel, sintagma SFS vine să substituie denumirea autorității fiscale (IFPS) a Republicii Moldova, în plin proces de reorganizare și care de la 1 aprilie va activa într-o nouă formulă. Aceasta prevede unificarea celor 36 subdiviziuni teritoriale fiscale într-o structură consolidată, purtând denumirea Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Denumirea SFS este utilizată de contribuabili și în prezent, prin aceasta anticipând o reformă necesară și așteptată. Reamintim, că certificatul de rezidență fiscală este utilizat de către solicitanți pentru a atesta rezidenţa pe teritoriul Republicii Moldova. Certificatul se utilizează, în cazul în care contribuabilii înregistrați pe teritoriul RM intră în relații contractuale cu nerezidenți, în scopul beneficierii de prevederile convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, încheiate între Republica Moldova şi alte state. Certificatul de rezidență poate fi solicitat atât de persoane juridice cât și de persoane fizice. Inspectoratele fiscale teritoriale, care de la 1 aprilie devin subdiviziuni ale SFS, și Direcția administrare a marilor contribuabili vor elibera certificate de rezidenţă și certificate despre sumele veniturilor obţinute în Republica Moldova și impozitele reținute (achitate). Dacă cererea prezentată, însoțită de documentele ce confirmă veniturile obținute, va fi prezentată respectând rigorile stabilite, certificatul de rezidență va fi eliberat în 3 zile. Atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova poate fi efectuată şi pe formularele statelor străine, cu anexarea traducerii în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză, pe care organul fiscal aplică semnătura. În cazul procedurilor stabilite între Republica Moldova şi un alt stat contractant, atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova se efectuează în baza formularelor statului contractant, completate de contribuabil, cu anexarea certificatului de rezidenţă al Republicii Moldova. O modificare la Ordinul MF nominalizat se referă la darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională și prevede că pentru autentificarea dării de seamă nu este obligatoriu aplicarea stampilei. În context premierul Pavel Filip menționa, că în era tehnologiilor informaționale stampila nu mai poate fi un însemn al siguranței. Prin alt amendament, se abrogă Ordinul Ministerului Finanțelor nr.80 din 10.07.2012 pentru aprobarea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizațiilor necomerciale. Abrogarea intră în vigoare din momentul publicării amendamentelor la Ordinul nominalizat în Monitorul Oficial
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4464 vizualizări

Data publicării:

06 Martie /2017 09:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon