23
06 2017
981

Campanie de informare şi conformare

Serviciul Fiscal de Stat urmărește mereu obiective de respectare întocmai a legislației fiscale. În acest context, în scopul realizării conforme și exhaustive a sarcinilor sale, majorării eficienței administrării fiscale și în vederea asigurării conformării benevole a contribuabililor la prevederile legislației fiscale, SFS a demarat campania de informare și conformare a comercianților care activează în piețe și a administratorilor piețelor pe întreg teritoriul republicii . Astfel, în perioada 23 mai 2017-15 iunie 2017, de către funcționari fiscali din cadrul Direcțiilor generale administrare fiscală mun. Chișinău, Nord, Centru și Sud au fost desfășurate acțiuni de conformare și informare, ce s-au materializat prin măsuri concrete: a) popularizarea prevederilor legislației în rândul contribuabililor, cu referire la formele legale de desfășurare a activităților de antreprenoriat: - patenta de întreprinzător; - înregistrarea activității independente; - înregistrarea sub o altă formă organizatorică-juridică a activității de antreprenoriat; b) popularizarea prevederilor legislației pentru administratorii piețelor ce vizează reglementarea comerțului în piețe; c) distribuirea a circa 13 335 de pliante informative în 237 piețe; d) instruirea comercianților și demonstrarea modului de funcționare și utilizare a mașinilor de casă și control. În vederea asigurării conformării contribuabililor la respectarea modului de desfășurare a activității de întreprinzător, odată cu finalizarea campaniei respective, Serviciul Fiscal de Stat va demara acțiuni de monitorizare și control a comercianților de pe întreg teritoriul țării. În această ordine de idei, Serviciul Fiscal de Stat adresează o recomandare tuturor contribuabililor să se conformeze și să desfășoare activitatea de întreprinzător, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.