02
03 2021
1282

CET18: termenul limită de depunere a Declarației expiră la 30 aprilie

Serviciul Fiscal de Stat amintește contribuabililor persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, care au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2020, că aceasta poate fi depusă până la 30 aprilie, anul curent.
 
Dreptul de a prezenta CET18 îl au toți contribuabilii, însă obligația de a o depune  survine la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:
 

- au obligații privind achitarea impozitului pe venit;

  • au utilizat scutirea personală stabilită de art.33 alin.(1) din Codul fiscal şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901;
  • persoanele fizice nerezidente care obţin venituri de la alte persoane rezidente;

- direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;

- solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.

- au obţinut venituri de la vânzarea proprietății (casă, apartament, automobil etc.) din care nu a fost reținut pe deplin impozitul pe venit la sursa de plată și au obligații privind achitarea impozitului pe venit;

- îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară.

 

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

 
  • în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică” utilizînd modulul „Declaraţia precompletată”. Serviciu care permite previzualizarea, modificarea și transmiterea Declarației cu privire la impozitul pe venit, accesând Cabinetul personal al contribuabilului de pe portalul sfs.md. Pentru a depune on-line Declarația pe venit, este necesar ca persoana fizică să dispună de semnătură mobilă sau electronică.
  • pe suport de hârtie la direcțiile deservire fiscală, solicitând versiunea Declarației precompletate în baza actului de identitate sau prin depunerea Declarației rapide. Persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședința acestora.
  • expediată prin intermediul oficiului poștal, printr-o scrisoare recomandată. Declarația menționată (Formularul CET18) poate fi descărcată aici.
 

Impozitul pe venit poate fi achitat on-line prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay sau serviciul Achitarea online a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni de pe portalul www.sfs.md.

Persoanele fizice rezidente care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este accesibilă pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice.

 

Stimați contribuabili, în vederea respectării tuturor normelor de prevenție împotriva COVID-19, Vă îndemnăm să utilizați toate mijloacele de comunicare la distanță, precum și serviciile electronice pe care le oferim.

 

Aveți grijă de sănătatea Dumneavoastră și a familiilor Dvs.!

 

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.sfs.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la direcția de deservire fiscală la care se deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.