19
05 2015
1519

Comunicat al Serviciul Fiscal de Stat privind fenomenul folosirii "muncii la negru" şi achitării salariului „în plic"

Serviciul Fiscal de Stat şi-a stabilit ca obiectiv strategic micşorarea presiunii asupra contribuabililor oneşti, care exercită Ia timp şi în volum deplin obligaţiile fiscale şi concomitent va asigura sancţionarea inevitabilă acelor contribuabili care se eschivează de la plata impozitelor şi altor plăţi obligatorii. Se prezumă din start că agenţii economici vor manifesta un comportament fiscal de bună credinţă şi la reglementarea raporturilor de muncă în cadrul activităţii de întreprinzător Ia implicarea persoanelor fizice pentru prestarea unei munci. Respectiv, se aşteaptă că agentul economic va manifesta un grad înalt de conformare benevolă la aplicarea reglementărilor prevăzute în Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003 (în continuare Cod) şi alte acte normative specializate. Totuşi, în societate persistă fenomenul folosirii "muncii la negru" şi achitării salariului „în plic", care are efecte negative, pe termen scurt şi pe termen lung, atât pentru angajat, cât şi pentru societate, cu toate că conform prevederilor art. 71 alin. (1) din Cod, munca nedeclarată este interzisă. Acest fenomen a intrat în vizorul autorităţilor R. Moldova, odată cu aprobarea în anul 2011 a Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor "în plic" şi a "muncii la negru", urmare a calculării pierderilor pentru veniturile bugetare generate de acest fenomen. Prin nereflectarea deplină a cuantumului integral sau parţial al salariilor, se reduce veniturile la Bugetul Public Naţional, precum are loc şi reducerea calităţii serviciilor sociale, iar salariatul este supus şi el unor riscuri, şi anume:
  • nu primeşte indemnizaţia de concediu sau acesta este diminuată în funcţie de salariul declarat;
  • nu are dreptul la concediul anual de odihnă şi alte concedii legale reglementate de legislaţia în vigoare;
  • nu beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă "invaliditate, boală, maternitate, bătrânețe, deces" sau beneficiază de asigurare minimală etc.
Astfel, muncind în afara cadrului legal sau primind salariul "în plic", angajatul deopotrivă cu angajatorul suportă toate riscurile şi consecinţele negative ale acestui fenomen. Respectiv, angajatorul care desfăşoară "munca la negru" şi achită salariul "în plic" riscă aplicarea amenzilor, sancţiunilor, inclusiv şi calcularea obligaţiilor fiscale prin metodele şi sursele indirecte în cadrul controalelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. De aceia. Vă îndemnăm să respectaţi strict obligaţiile precum şi drepturile angajaţilor reieşind din legislaţia muncii.

via | www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.