08
05 2015
2418

Comunicat privind posibilitatea utilizării (descărcării), de către agenții economici, a formularelor tipizate de documente primare cu regim special de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, suplimentar la Comunicatele publicate pe pagina oficială a SFS în anul 2014, atenționează asupra faptului că, începând cu 1 august 2014, tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hârtie fără însemne de protecție, cu atribuirea seriei şi numărului, iar a formularelor facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele – pe hârtie cu însemne de protecție, serie şi număr. Pentru documentele primare cu regim special menționate, seria şi diapazonul de numere sunt atribuite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în mod electronic, conform procedurii stabilite de acesta. Astfel, se prevede excluderea obligației utilizării hârtiei cu însemne de protecție la imprimarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, altele decât factura şi factura fiscală, atât în mod centralizat, cât și de sine stătător. Prin urmare, dreptul de imprimare a formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie simplă se răsfrânge asupra următoarelor documente:
  • act de achiziţie a mărfurilor;
  • act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
  • bon de plată;
  • 1-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale;
  • 2-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale;
  • factura şi anexa la factură, prevăzute cu însemne de protecţie, serie şi număr;
  • factura fiscală şi anexa la factura fiscală, prevăzute cu însemne de protecţie, serie şi număr;
  • foaie de parcurs;
  • borderou de achiziţie a laptelui
Seria și diapazonul de numere pentru formularele menționate sunt atribuite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în mod electronic. Serviciul de comandă a seriei şi diapazonului de numere este unul gratuit, pentru care pot pleda contribuabilii care sunt utilizatori ai portalului www.servicii.fisc.md, adică dispun de semnătură electronică. Totodată, este de remarcat că comanda seriei și diapazonului este o alternativă a comenzii de eliberare a formularelor de documente primare cu regim special, stabilită prin Ordinul IFPS nr. 780 din 18.06.2013 . Astfel, entitatea care dispune de semnătura electronică îşi poate asigura necesarul de formulare de documente primare cu regim special, altele decât factura şi factura fiscală, fie prin efectuarea comenzii în mod clasic, suportând costuri aferente de procurare şi deplasându-se la oragnul fiscal teritorial pentru a le primi, fie prin comanda diapazonului de serie şi numere, care este un serviciu gratuit, fără costuri aferente, şi nu necesită deplasare la organul fiscal teritorial. Perfectarea, semnarea şi transmiterea comenzilor electronice de eliberare a seriei şi a diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător, de către entități, a formularelor documentelor primare menționate se prezintă organului fiscal prin accesarea serviciului electronic „Comandă on-line", disponibil pe portalul serviciilor fiscale electronice - www.servicii.fisc.md. Perfectarea acestor comenzi se realizează nemijlocit de contribuabil, prin selectarea tipului și a cantității dorite de formulare tipizate de documente primare cu regim special necesare, după care se bifează butonl «Adaugă în coş». Informaţia despre comenzile efectuate vor fi vizualizate de entitate în cabinetul virtual. Prin urmare, la primirea recipisei în care entitatea este informată despre seria și diapazonul de numere oferite, acesteia i se oferă și posibilitatea de descărcare a blanchetei formularului respectiv. Concomitent, ținem să informăm că prin acordarea unui serviciu simplu și accesibil, Serviciul Fiscal de Stat oferă oportunități contribuabililor, valorificarea cărora permite diminuarea costurilor afacerii și dispunerea de un grad sporit de flexibilitate în gestionarea activităților derulate, căci serviciul de Comandă a seriei și diapazonului de numere este simplu în utilizare și gratuit. Informații cu privire la procedura de comandă a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente primare pot fi obținute prin apelarea Centrului unic de apel al serviciului Fiscal de stat, la numărul de telefon - 0 8000 15 25.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.