17
10 2018
1256

«Contribuabili cu grad înalt de credibilitate»

Serviciul Fiscal de Stat a remarcat 30 de agenți economici de pe întreg teritoriul țării pentru aportul lor în promovarea civismului fiscal și conformare la onorarea obligațiilor fiscale pentru anul 2018. Directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța, le-a înmânat contribuabililor certificate și trofee, prin care li s-a atribuit titlul de «Contribuabili cu grad înalt de credibilitate». Evenimentul a avut loc la data de 16 octombrie 2018 în sala de ședințe a Serviciului Fiscal de Stat, unde au fost invitați reprezentanți ai agenților economici contribuabili mari. Dreptul de a fi menționat cu certificate de credibilitate a fost atribuit agenților economici care pe parcursul activității desfășurate, cumulativ, au întrunit următoarele condiții: • în rezultatul controalelor efectuate în ultimul an de gestiune nu au fost depistate încălcări sau sumele calculate conform deciziilor emise nu depășesc pragul de semnificație; • nu au admis restanțe la Bugetul Public Național la situația de ultima zi a anului de gestiune; • pe parcursul activității desfășurate în ultimii trei ani consecutiv (au obținut venit impozabil în fiecare an; suma obligațiilor calculate pe parcursul perioadelor examinate constituie cel puțin 10% din suma totală a veniturilor declarate; salariul mediu al angajaților depășește salariul mediu lunar pe economie); • nu au admis cazuri de neprezentare sau prezentare tardivă a dărilor de seamă fiscale, rapoartelor de calculare a primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală și a declarațiilor privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Este de menționat că deținătorii de certificate sunt scutiți (în următorii doi ani de la înmânare) de controale fiscale prin metoda verificării totale și tematice inițiate de autoritatea fiscală, cu condiția că agentul economic nu își va schimba comportamentul fiscal. La finele evenimentului, contribuabilii au purtat discuții cu conducerea SFS despre subiecte ce vizează activitatea acestora și diferite aspecte fiscale. Astfel de evenimente se desfășoară anual, iar lista contribuabililor este în creștere în acest an.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.