17
11 2015
1402

DAF Botanica IFS Chișinău: întruniri în scopul eficientizării administrării fiscale

Direcția Administrare Fiscală Botanica a Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chișinău, în scopul asigurării administrării fiscale corecte și eficiente a impozitelor și taxelor locale și în scopul asigurării conlucrării cu organele publice locale privind modul de administrare a procesului de implementare a impozitelor și taxelor locale și aplicarea corectă a acestora la adoptarea deciziilor pentru perioada fiscală a anului 2016, a organizat 2 întruniri cu reprezentanți ai următoarelor Primării:
  • pe 06.11.2015 în incinta Primăriei comuna Băcioi;
  • pe 13.11.2015 în incinta Primăriei or. Sângera.
În cadrul ședințelor au fost discutate următoarele aspecte: modul de aplicare corectă a impozitelor și taxelor locale la aprobarea deciziilor aferente acestora, pentru perioada fiscală a anului 2016; modul de administrare a procesului de implementare de către autoritățile administrației publice locale a taxelor locale, reieșind din modificările și completările realizate în titlul VII al Codului fiscal prin Legea nr.47 din 27.03.2014; obligația de a prezenta, trimestrial, IFS teritorial de la sediu său o informație cu privire la subiecții impunerii:
  • la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii;
  • la taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor);
  • la taxa pentru parcare;
  • la taxa pentru dispozitivele publicitare.
De asemenea, ca subiect al discuțiilor a figurat promovarea utilizării serviciilor electronice în scopul îmbunătățirii procesului de informare a contribuabililor, simplificarea căilor de acces la informațiile necesare, înlăturarea lacunelor în procesul informării contribuabililor și diversificarea căilor de informare. În scopul optimizării administrării fiscale și creșterii gradului de încredere a contribuabililor, promovarea posibilității contribuabililor (persoane fizice și juridice) de a depune dări de seamă fiscale/declarații în orice organ fiscal, au fost date răspunsuri la întrebările parvenite din partea participanților la seminar.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.