04
12 2015
933

DAF Buiucani- acţiuni de majorare a nivelului de disciplină fiscală

În scopul atingerii obiectivului strategic al Serviciului Fiscal de Stat, care prevede atât acordarea de asistență şi sprijin contribuabililor oneşti, cât şi aplicarea politicilor de detectare şi descurajare pentru cei care se eschivează conştient de la plata obligaţiunilor fiscale, DAF Buiucani a IFS pe mun. Chişinău a întreprins, pe perioada lunii noiembrie curent, întregul spectru de măsuri de executare silită faţă de agenţii economici care nu-şi onorează obligaţiunile faţă de buget, fiind acumulată la BPN suma de 5777,6 mii lei. Faţă de agenţii economici restanțieri au fost aplicate pârghii de asigurare şi executare silită a obligației fiscale, după cum urmează:
  • au fost suspendate operațiunile la conturile bancare a 103 restanțieri, pe motivul neachitării la timp şi integral la BPN a obligațiunilor fiscale, şi înaintate 585 de ordine incaso, în sumă totală de 8264 mii lei, din care a fost încasată la buget suma de 5014,2 mii lei;
  • au fost încasate mijloace băneşti din casieriile a 51 de agenţi economici, în sumă de 763,4 mii lei;
  • au fost întocmite 28 de procese-verbale contravenţionale, conform prevederilor art.266 alin.3 din CC al RM, pentru neachitarea în termenul stabilit de legislație a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, cu aplicarea sancțiunilor corespunzătoare;
  • în baza hotărârilor de executare silită, a fost aplicat sechestru la doi agenţi economici restanțieri, în sumă de 572,6 mii lei.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.