17
12 2015
4663

Despre liberalizarea imprimării facturilor fiscale

În conformitate cu Ordinul IFPS nr.199 din 10.12.2015 au fost efectuate o serie de modificări și completări în Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010 "Cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală”. Data intrării în vigoare a acestor modificări - 01.01.2016. Scopul principal al modificărilor este de a simplifica procedurile de acordare a dreptului la tipărirea de sine stătător al facturilor fiscale de către subiecții activității de întreprinzător. Astfel, dacă pînă la intrarea în vigoare a acestor modificări pentru a obține dreptul la tipărirea de sine stătător al facturilor fiscale era necesar de a respecta anumite cerințe, atunci conform modificărilor implementate, de acest drept pot profita toate entitățile înregistrate ca platitori ai TVA, care dispun de un sistem informațional de contabilitate. Realizarea practică a dreptului la tipărirea de sine stătător al facturilor fiscale va consta în următoarele. O entitate înregistrată ca plătitor a TVA prin sistemul electronic "Comanda on-line a formularelor tipizate" va putea comanda numărul necesar de facturi fiscale la care îi vor fi atribuite un diapazon aliatoriu de serie și numere de facturi fiscale. Imprimarea facturilor fiscale, în cadrul diapazonului atribuit se va efectua pe hîrtia contribuabilului. Cerințe concrete pentru gradul de protecție a hârtiei utilizate nu sunt stabilite, cu toate acestea, în funcție de nevoile și posibilitățile contribuabilului, acesta poate prevedea particularități vizuale sau de altă natură ale documentului tipărit. De remarcat faptul că elementele de securitate individuale nu trebuie să afecteze gradul de vizibilitate a informațiilor reflectate în factura fiscală. De asemenea, urmează a fi respectat modul de completare a facturii fiscale. Modul automatizat elaborat pentru atribuirea diapazonului facturilor fiscale este similară cu cel de atribuire existent, aprobat prin Ordinul IFPS nr.995 din 07.07.2014, aplicabil documentelor primare, pentru care este permisă imprimarea de sine stătător. Noua procedură de acordare a dreptului la tipărirea de sine stătător al facturilor fiscale nu prevede careva proceduri de solicitare și de aprobare, precum și proceduri de privare a acestui drept. Se atrage atenția contribuabililor că intrarea în vigoare a noii proceduri de acordare a dreptului la tipărirea de sine stătător al facturilor fiscale va fi însoțită de modificarea structurii de serie și număr a facturii fiscale, ca urmare a necesității de a evita dublarea seriei și numărului documentului (se va modifica numărul de caractere în seria și numărul facturii fiscale). Prin urmare, contribuabilii ar trebui să ia măsuri provizorii pentru a asigura posibilitatea operării modificărilor în programele de contabilitate utilizate în întreprinderi (dacă parvine necesitatea acestor schimbări). Posibilitatea de a folosi modul specificat se aplică numai pentru subiecții utilizatorii de servicii fiscale electronice, și presupune necesitatea deținerii de semnatura electronică/ digitală pentru a confirma comanda pentru diapazon. De asemenea, atragem atenția asupra faptului că facturile fiscale existente în prezent pot fi folosite pana la epuizarea stocului. Cu scopul de a furniza contribuabililor servicii fiscale electronice utile și confortabile se planifică în viitorul apropiat, simplificarea tipăririi de sine stătător a facturilor "simple", ceea ce va duce la economisirea de mijloace și timp a agenților economici care vor putea fi utilizate în dezvoltarea afacerii.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.