02
06 2016
3308

Despre completarea și prezentarea Formularelor de dări de seamă DPP16 și DISM16

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință că la data de 27 mai curent în Monitorul Oficial nr.140-149 a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale nr. 455 din 17 mai 2016. Ordinul în cauză stabilește:
  1. aprobarea unui nou Formular tipizat al Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni (Forma DPP16) (anexa nr.1 la Ordinul menționat) și Formularul tipizat al Dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (Forma DISM16) (anexa nr.3 la Ordinul menționat);
  2. aprobarea Modului de completare a dărilor de seamă nominalizate (anexa nr.2 și nr. 4 la Ordinul menționat);
  3. abrogarea Ordinului IFPS privind aprobarea formularelor de dări de seamă aferente dividendelor ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale nr. 417 din 12 iunie 2012.
Prima perioadă de raportare a obligațiunii fiscale, conform Formularelor tipizate aprobate prin Ordinul menționat, este perioada fiscală 2015, termenul de raportare fiind stabilit pînă la 30 iunie curent. În același timp, comunicăm că Formularul tipizat al Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni (Forma DPP16) și Formularul tipizat al Dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (Forma DISM16), precum și modul de completare a acestora pot fi imprimate de sine stătător de pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md, compartimentul „Contribuabili”, rubrica „Formulare”, boxa „Alte categorii de contribuabili”. De asemenea, menționăm că Ordinul nominalizat poate fi accesat pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md, compartimentul „Legislația fiscală”, categoria „Acte normative”, „Ordine”. Necesitatea aprobării Ordinului nominalizat a fost condiționată de ajustarea formularului-tip al Dărilor de seamă forma DISM12 și forma DPP12, cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor privind clasificația bugetară nr. 208 din 24.12.20115, și anume ierarhia de subordonare a Clasificaţiei organizaţionale a bugetelor locale (bugetul local de nivelul II și bugetul local de nivelul I), precum și necesitatea de actualizare a indicatorilor ce se conțin în dările de seamă nominalizate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate și Planului general de conturi contabile. Pentru obținerea informației suplimentare aferente modului de depunere și completare a Dărilor de seamă menționate urmează să contactați Centrul de apel unic al Serviciului Fiscal de Stat la tel. 0 8000 1525 (apel gratuit).

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.