Catalogul tematic
Тематический каталог

Dividendul

reprezintă o parte din profitul net care vine pentru o acțiune emisă de o societate pe acțiuni (societate de capitaluri anonimă sau în comandită pe acțiuni), care revine fiecărui acționar în raport cu acțiunile pe care le posedă.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A12

06
07 2017
490

Какие ставки действуют при выплате дивидендов предприятиями левобережной Молдовы?

«Я как акционер предприятия, расположенного в Приднестровье, получил дивиденды за 2016 год. По какой ставке они облагались у источника выплаты?»


Доходы, полученные в виде дивидендов акционерами от предприятий, которые находятся в территориально-административных единицах, бюджет которых не является составной частью национального публичного бюджета, будут облагаться подоходным налогом у источника ваплаты на общих основаниях, согласно ч. (31) ст. 901 НК, по ставке 6%.
Detalii
28
06 2017
2743

Можно распределять прибыль любых прошлых лет

«У нашей компании накопилась нераспределенная прибыль с 2005 г. Можем ли мы выплатить учредителям дивиденды за все эти годы в текущем году? Должны ли мы при этом соблюдать периодичность принятия решения о распределении дохода прошлых лет, то есть распределять ее ежеквартально, раз в полгода или раз в год?»

Detalii
28
06 2017
1358

Дивиденды-2017

В начале апреля все АО и ООО посчитали доход за 2017 год, а многие даже успели распределить чистую прибыль в виде дивидендов. И у бухгалтеров снова горячая пора — нужно эти дивиденды выплатить, правильно удержав из них налоги.

На основании п. 3) ст. 12 НК, дивидендом является доход, полученный от распределения чистой прибыли между акционерами (пайщиками) в соответствии с долей участия в уставном капитале, за исключением дохода, полученного в случае полной ликвидации хозяйствующего субъекта в соответствии с ч. (2) ст. 57 НК.
Detalii
14
03 2017
891

Impozitarea dividendelor achitate fondatorilor - rezidenți ai altor state

Unul din fondatorii întreprinderii din RM este o companie din Republica Bulgaria, care deține 51% din capitalul statutar al întreprinderii din RM. Care va fi regimul fiscal aplicabil în RM la achitarea dividendelor pentru perioada fiscală 2008-2015 de întreprinderea din RM unui rezident fiscal al Republicii Bulgaria?
Detalii
18
01 2017
1105

Нас интересуют правила начисления дивидендов за 2016 год и их отражение в отчетах.

Нас интересуют правила начисления дивидендов за 2016 год и их отражение в отчетах. Необходимо ли физическому лицу их декларировать (предприятие стало плательщиком НДС, в августе сдан отчет IVAO2015 (выручка от продаж 1123300, налог 33 699 леев был уплачен, на сегодняшний день прибыль с августа приблизительно 260 000 леев). Как рассчитать дивиденды? По какой ставке?
Detalii
13
01 2017
6162

Cu privire la prezentarea Notei de informare ce vizează salariul și alte plăți achitate de către angajator angajaților săi, altor persoane fizice terțe în anul 2016

La 25 ianuarie 2017 expiră termenul de prezentare a Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS 14) şi a Notei de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR 14).
Detalii
29
09 2016
2055

Об определении налогового обязательства при внесении в уставный капитал чистой прибыли, остающейся в распоряжении ООО после налогообложения дохода, и налогообложении дивидендов

Stimați cititori,

Cunoașteți deja că rubrica Microfon a fost prevăzută din start pentru a fi un loc de liber-schimb al opiniilor între specialiștii din domeniile fiscal și contabil. Astăzi, vă propunem două opinii diferite la un subiect:

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat – repartizare de dividende? Aspecte contabile și fiscale (opinia autorului Veaceslav Ciobanu) și Об определении налогового обязательства при внесении в уставный капитал чистой прибыли, остающейся в распоряжении ООО после налогообложения дохода, и налогообложении дивидендов (opinia autorului Lev Gorenștein).

Detalii
28
09 2016
1465

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat – repartizare de dividende? Aspecte contabile și fiscale

Stimați cititori,

Cunoașteți deja că rubrica Microfon a fost prevăzută din start pentru a fi un loc de liber-schimb al opiniilor între specialiștii din domeniile fiscal și contabil. Astăzi, vă propunem două opinii diferite la un subiect:

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat – repartizare de dividende? Aspecte contabile și fiscale (opinia autorului Veaceslav Ciobanu) și Об определении налогового обязательства при внесении в уставный капитал чистой прибыли, остающейся в распоряжении ООО после налогообложения дохода, и налогообложении дивидендов (opinia autorului Lev Gorenștein).

Detalii