Catalogul tematic
Тематический каталог

Dividendul

reprezintă o parte din profitul net care vine pentru o acțiune emisă de o societate pe acțiuni (societate de capitaluri anonimă sau în comandită pe acțiuni), care revine fiecărui acționar în raport cu acțiunile pe care le posedă.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A12

14
03 2017
800

Impozitarea dividendelor achitate fondatorilor - rezidenți ai altor state

Unul din fondatorii întreprinderii din RM este o companie din Republica Bulgaria, care deține 51% din capitalul statutar al întreprinderii din RM. Care va fi regimul fiscal aplicabil în RM la achitarea dividendelor pentru perioada fiscală 2008-2015 de întreprinderea din RM unui rezident fiscal al Republicii Bulgaria?
Detalii
18
01 2017
1019

Нас интересуют правила начисления дивидендов за 2016 год и их отражение в отчетах.

Нас интересуют правила начисления дивидендов за 2016 год и их отражение в отчетах. Необходимо ли физическому лицу их декларировать (предприятие стало плательщиком НДС, в августе сдан отчет IVAO2015 (выручка от продаж 1123300, налог 33 699 леев был уплачен, на сегодняшний день прибыль с августа приблизительно 260 000 леев). Как рассчитать дивиденды? По какой ставке?
Detalii
13
01 2017
6073

Cu privire la prezentarea Notei de informare ce vizează salariul și alte plăți achitate de către angajator angajaților săi, altor persoane fizice terțe în anul 2016

La 25 ianuarie 2017 expiră termenul de prezentare a Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS 14) şi a Notei de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR 14).
Detalii
29
09 2016
1465

Об определении налогового обязательства при внесении в уставный капитал чистой прибыли, остающейся в распоряжении ООО после налогообложения дохода, и налогообложении дивидендов

Stimați cititori,

Cunoașteți deja că rubrica Microfon a fost prevăzută din start pentru a fi un loc de liber-schimb al opiniilor între specialiștii din domeniile fiscal și contabil. Astăzi, vă propunem două opinii diferite la un subiect:

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat – repartizare de dividende? Aspecte contabile și fiscale (opinia autorului Veaceslav Ciobanu) și Об определении налогового обязательства при внесении в уставный капитал чистой прибыли, остающейся в распоряжении ООО после налогообложения дохода, и налогообложении дивидендов (opinia autorului Lev Gorenștein).

Detalii
28
09 2016
1291

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat – repartizare de dividende? Aspecte contabile și fiscale

Stimați cititori,

Cunoașteți deja că rubrica Microfon a fost prevăzută din start pentru a fi un loc de liber-schimb al opiniilor între specialiștii din domeniile fiscal și contabil. Astăzi, vă propunem două opinii diferite la un subiect:

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat – repartizare de dividende? Aspecte contabile și fiscale (opinia autorului Veaceslav Ciobanu) și Об определении налогового обязательства при внесении в уставный капитал чистой прибыли, остающейся в распоряжении ООО после налогообложения дохода, и налогообложении дивидендов (opinia autorului Lev Gorenștein).

Detalii
11
07 2016
881

Anastasia Certan: Impozitarea nerezidenților (continuare din nr.1(29), anul 2016)

____________________________________________

Potrivit prevederilor CF:
 • Veniturile persoanelor fizice nerezidente,
  specificate la art.71, care nu țin de o reprezentanță
  permanentă în RM urmează a fi supuse impunerii la sursa
  de plată, potrivit art.91, fără dreptul la deduceri,
  cu excepția veniturilor specificate la art.71 lit.n) și o)
  (art.73 alin.(3)).

Detalii
24
06 2016
286

Об обязательствах по отчислениям от чистой прибыли государственных и муниципальных предприятий и дивидендах, подлежащих уплате в бюджет акционерными обществами, имеющими в уставном капитале долю публичной собственности

Особенности выплаты дивидендов акционерными обществами

Изначально следует отметить, что порядок создания, роспуска (ликвидации) и правовое положение акционерных обществ, права и обязанности акционеров, членов органов управления и других должностных лиц общества, а также обеспечение защиты прав и законных интересов кредиторов и акционеров этих обществ определяются Законом об акционерных обществах № 1134 от 02.04.1997 г.
Detalii
02
06 2016
1489

Despre completarea și prezentarea Formularelor de dări de seamă DPP16 și DISM16

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștință că la data de 27 mai curent în Monitorul Oficial nr.140-149 a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale nr. 455 din 17 mai 2016.
Detalii