Catalogul tematic
Тематический каталог

Dividendul

reprezintă o parte din profitul net care vine pentru o acțiune emisă de o societate pe acțiuni (societate de capitaluri anonimă sau în comandită pe acțiuni), care revine fiecărui acționar în raport cu acțiunile pe care le posedă.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A12

07
08 2019
522

Налогообложение доходов физических лиц: заработная плата и дивиденды

Основным источником доходов физических лиц, определяющим их благосостояние, является заработная плата. Не основной, но важный источник дохода физических лиц — это дивиденды, затем следуют доход в виде процентов, сдачи недвижимости в аренду, продажи сельхозпродукции и др.
Detalii
05
08 2019
237

1. (29.1.1.22) În cazul în care agentul economic a decis pe parcursul anului să achite dividende acționarilor, urmează oare să achite adăugător pentru perioada de gestiune, suma impozitul pe venit în rate conform art.84 din Codul fiscal?

Agentul economic urmează să achite în mod obligatoriu suma prognozată a impozitului pe venit în rate, în termenii stabiliți de art.84 din Codul fiscal.

Persoanele care achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi pe parcursul perioadei fiscale achită ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din profitul perioadei fiscale în curs, din care se vor achita dividende, în termenii stabiliți la art. 801 din Codul fiscal.
Detalii
25
07 2019
282

Порядок заполнения DPP-16 и DISM-16 может быть уточнен

Государственная налоговая служба вынесла для публичного рассмотрения проект изменений в Приказ ГГНИ № 455 от 17 мая 2016 г. об утверждении формуляров отчетов о дивидендах, подлежащих уплате в бюджет акционерными обществами, и об отчислениях от чистой прибыли государственных и муниципальных предприятий. Напоминаем, что этим приказом были введены в действие формуляры отчетов DPP-16 и DISM-16.

В соответствии с проектом документа, предложения по которому принимаются до 26 июля текущего года, предлагается дополнить п.1 приложения № 2 к Приказу №455 (Порядок заполнения Отчета о дивидендах, подлежащих уплате в бюджет акционерными обществами (Forma DPP-16) следующим текстом:
Detalii
01
07 2019
570

Regimul fiscal al dividendelor achitate uzufructuarului

Compania rezidentă a Republicii Moldova achită în anul curent fondatorului său, rezident al Ucrainei, dividende aferente profitului nerepartizat obţinut în anul 2017. Ce regim fiscal va fi aplicat dividendelor în cauză, dacă fondatorul a transmis, prin contract de usufruct, dreptul asupra ridicării acestora unei persoane fizice rezidente a Republicii Moldova?
Detalii
18
06 2019
198

Вклад в натуре в уставный капитал предприятия и НДС

В соответствии с изменениями к ст. 253 Гражданского кодекса (ГК), вступившими в силу с 01.03.2019 г., предметом вклада в натуре в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества может быть любое имущество, находящееся в гражданском обороте. Согласно ст. 95 ч. (1) лит. а) НК, объектами налогообложения являются поставка товаров, услуг субъектами налогообложения, являющаяся результатом их предпринимательской деятельности в РМ. Следует ли из указанных норм, что материалы, представляющие собой вклад в натуре от имени предприятия, плательщика НДС, в уставный капитал другого предприятия в обмен на долю участия в его капитале, не будут облагаться НДС?
Detalii
04
06 2019
406

Calcularea și achitarea dividendelor

Mai întrebări legate de calculul și achitarea corectă a dividendelor? Ia-ți această grijă de pe umerii tăi, vino la seminarul practic „Calculare și achitare corectă a dividendelor" și descoperă secretele tematice.

Înregistrare
Detalii
15
05 2019
458

Calcularea și achitarea corectă a dividendelor

Mai ai întrebări legate de calculul și achitarea corectă a dividendelor? Ia-ți această grijă de pe umerii tăi, vino la seminarul practic „Calcularea și achitarea corectă a dividendelor" și descoperă secretele tematice.

SCOP
La seminar vei învăța:
Detalii