Catalogul tematic
Тематический каталог

Dividendul

reprezintă o parte din profitul net care vine pentru o acțiune emisă de o societate pe acțiuni (societate de capitaluri anonimă sau în comandită pe acțiuni), care revine fiecărui acționar în raport cu acțiunile pe care le posedă.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A12

11
10 2019
144

Despre plata intermediară a dividendelor

Situația I

Este în drept Societatea cu răspundere limitată să distribuie preliminar profitul anului de gestiune asociaților săi? Care este corectitudinea achitării prealabile a impozitului pe venit în cazul repartizării dividendelor? Ce obligații fiscale apar în cazul dat?
Detalii
16
09 2019
242

Ordinul nr. 397 din 13.09.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

16
09 2019
325

1. (29.1.1.22) Urmează a fi luată în considerare suma impozitului pe venit aferentă profitului perioadei fiscale în curs, repartizată în prealabil sub formă de dividende conform art.80/1 din Codul fiscal, la onorarea obligației fiscale ce ține de achitarea în rate conform art.84 din Codul fiscal?

Potrivit prevederilor art.801 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 care achită dividende acționarilor (asociaților) săi pe parcursul perioadei fiscale achită ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din profitul perioadei fiscale în curs, din care se vor achita dividende.
Detalii
07
08 2019
1018

Налогообложение доходов физических лиц: заработная плата и дивиденды

Основным источником доходов физических лиц, определяющим их благосостояние, является заработная плата. Не основной, но важный источник дохода физических лиц — это дивиденды, затем следуют доход в виде процентов, сдачи недвижимости в аренду, продажи сельхозпродукции и др.
Detalii
05
08 2019
337

1. (29.1.1.22) În cazul în care agentul economic a decis pe parcursul anului să achite dividende acționarilor, urmează oare să achite adăugător pentru perioada de gestiune, suma impozitul pe venit în rate conform art.84 din Codul fiscal?

Agentul economic urmează să achite în mod obligatoriu suma prognozată a impozitului pe venit în rate, în termenii stabiliți de art.84 din Codul fiscal.

Persoanele care achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi pe parcursul perioadei fiscale achită ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din profitul perioadei fiscale în curs, din care se vor achita dividende, în termenii stabiliți la art. 801 din Codul fiscal.
Detalii
25
07 2019
337

Порядок заполнения DPP-16 и DISM-16 может быть уточнен

Государственная налоговая служба вынесла для публичного рассмотрения проект изменений в Приказ ГГНИ № 455 от 17 мая 2016 г. об утверждении формуляров отчетов о дивидендах, подлежащих уплате в бюджет акционерными обществами, и об отчислениях от чистой прибыли государственных и муниципальных предприятий. Напоминаем, что этим приказом были введены в действие формуляры отчетов DPP-16 и DISM-16.

В соответствии с проектом документа, предложения по которому принимаются до 26 июля текущего года, предлагается дополнить п.1 приложения № 2 к Приказу №455 (Порядок заполнения Отчета о дивидендах, подлежащих уплате в бюджет акционерными обществами (Forma DPP-16) следующим текстом:
Detalii
01
07 2019
660

Regimul fiscal al dividendelor achitate uzufructuarului

Compania rezidentă a Republicii Moldova achită în anul curent fondatorului său, rezident al Ucrainei, dividende aferente profitului nerepartizat obţinut în anul 2017. Ce regim fiscal va fi aplicat dividendelor în cauză, dacă fondatorul a transmis, prin contract de usufruct, dreptul asupra ridicării acestora unei persoane fizice rezidente a Republicii Moldova?
Detalii