26
09 2013
1959

Şeful IFPS a opinat în favoarea unui set bun de practici naționale de contabilitate și audit

Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a participat la lansarea Raportului privind Respectarea Standardelor şi Codurilor pe domeniul Contabilitate şi Audit, realizat de Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale, în parteneriat cu Ministerul Finanţelor. La acest eveniment au participat reprezentanţi ai Băncii Mondiale, Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, precum şi contabili, auditori, reprezentanţi ai mediului academic şi de afaceri.

Raportul menționat conţine o evaluare a practicilor curente de contabilitate şi audit şi oferă recomandări privind ameliorarea raportării financiare corporative. Prezenta evaluare a fost elaborată la solicitarea Guvernului Moldovei și se bazează pe ROSC pentru contabilitate și audit din anul 2004. ROSC din anul 2004 a avut ca obiective stabilirea părților componente a unui set bun de practici naționale de contabilitate și audit, evaluarea performanței practicilor și profesiei contabile din Moldova în comparație cu aceste practici și identificarea reformelor necesare pentru a aduce aceste practici și profesia contabilă în conformitate cu modelul generic de practici bune. Spre deosebire de raportul precedent, prezentul raport evaluează îmbunătățirea practicilor și performanțele profesionale din anul 2004 și formulează pașii pentru continuarea reformelor luând în considerație limitările de resurse umane și financiare din Moldova, menținând în același timp, obiectivele pe termen mai lung de respectare a practicilor bune internaționale și a acquis communautaire al UE.

De asemenea, prezenta evaluare vine să sprijine Strategia de Parteneriat de Țară pentru Moldova (SPȚ). Atât SPȚ actuală pentru perioada 2009-2013, cât și viitoarea SPȚ, pentru perioada 2014-2017, conțin piloni care au drept scop valorificarea unui mediu de afaceri competitiv, inclusiv componentele pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și a intermedierii financiare. Implementarea recomandărilor din acest raport va necesita ca Guvernul să actualizeze Strategia și Planul de Acțiuni în domeniul raportării financiare în sectorul corporativ și să revizuiască diferențierea între strategia pe termen mai lung și acțiunile pe termen mai scurt din perspectiva constatărilor și recomandărilor și opțiunilor de politici prezentate în acest ROSC. Să revizuiască instituțiile și persoanele care vor fi responsabile pentru implementare și să evalueze necesitatea în resurse adiționale. Guvernul trebuie să acționeze pentru a asigura resursele necesare pentru a atinge scopul comun de ameliorare a calității raportării financiare, Banca Mondială angajându-se să acorde sprijin Moldovei în procesul actual de implementare a reformelor.

În contextul subiectelor discutate, Şeful IFPS Ion Prisăcaru a apreciat lansarea Raportului privind Respectarea Standardelor şi Codurilor pe domeniul Contabilitate şi Audit, realizat de Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale, în parteneriat cu Ministerul Finanţelor. În context, Ion Prisăcaru a punctat şi necesitatea ridicării standardelor de calitate în pregătirea şi instruirea specialiştilor în contabilitate de către instituţiile naţionale de învăţământ, în acord cu imperativele timpului.

3 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.