24
12 2015
1189

Furnizorii de MCC susțin conceptul de implementare a tehnologiilor de transport date în domeniul decontărilor băneşti în numerar

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în scopul executării pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 «Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar», care recomandă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să monitorizeze şi să supravegheze implementarea diverselor tehnologii de transport date în domeniul decontărilor băneşti în numerar, la 22 decembrie 2015 a organizat o ședință de lucru cu participarea furnizorilor de mașini de casă și control din Republica Moldova la subiectul dezvoltării tehnologiilor de transport date în domeniul decontărilor băneşti în numerar. În cadrul ședinței au fost puse în discuție diverse subiecte referitor la abordarea MCC în scopul administrării fiscale, oportunitatea utilizării de către contribuabili a MCC în Republica Moldova, obligativitatea utilizării MCC care corespund cerințelor tehnice pentru MCC în vigoare, perspective ce țin de implementarea diverselor tehnologii de transport date în domeniul decontărilor băneşti în numerar în alte sfere de activitate, efectele radierii din RUMCC a modelelor de MCC moral uzate, precum și posibilități de ajustare a celor modele de MCC ce nu corespund cerințelor tehnice față de MCC actuale, impactul asupra statului, a utilizatorilor de MCC, precum și asupra furnizorilor. Pe finalul reuniunii, furnizorii de MCC au susținut conceptul de implementare a tehnologiilor de transport date în domeniul decontărilor băneşti în numerar și, în scurt timp, vor veni cu propuneri concrete privind modalitatea de implementare.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.