05
10 2021
1106

Ghidul privind regimul fiscal al ONG

Organizația necomercială care efectuează pe parcursul anului fiscal plăți în folosul
persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum și plăți în folosul angajaților săi prezintă, în termenele stabilite, organului fiscal teritorial dări de seamă fiscale prevăzute în art.92 din Codul fiscal:

- Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC);
- Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS);
- Nota de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR).
Serviciul Fiscal de Stat a plasat pe pagina oficială astăzi, 5 octombrie, Ghidul privind regimul fiscal aferent veniturilor organizațiilor necomerciale.
Consultarea acestuia va simplifica activitatea ONG, oferind răspunsuri la întrebările ce țin de activitatea acestora, modul de ținere a evidenței contabile, regimul fiscal și raportare a organizațiilor necomerciale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.