19
11 2015
1626

IFPS procedează la verificări faptice a contribuabililor

În perioada 10 – 11 noiembrie 2015, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a efectuat un control fiscal, prin metoda verificării faptice, a unui contribuabil ce are drept gen de activitate comercializarea mărfurilor de uz casnic. În cadrul controlului a fost iniţiată verificarea faptică a stocurilor de mărfuri aflate la subdiviziunile contribuabilului, cât şi alte aspecte prevăzute de legislație. Urmare a controlului s-au constatat:
  1. Stabilirea excedentului de mijloace băneşti în casieria maşinei de casă şi control, în sumă de 8363 lei, care nu poate fi justificat prin documente emise de maşina de casă şi control existentă sau înscrise în registrul maşinii de casă şi control;
  2. Completarea neregulată a registrului maşinii de casă şi control, pentru perioada 08.09.2015-09.11.2015;
  3. Bonurile fiscale emise de maşina de casă şi control nu conţin toate elementele obligatorii enumerate în cerinţele tehnice faţă de MCC;
  4. La inventarierea mărfurilor au fost stabilite:
    • lipsuri de mărfuri, în sumă de 271 215,66 lei;
    • plusuri de mărfuri, în sumă de 38 209,47 lei;
  5. Neprezentarea documentelor confirmative de provenienţă a mărfii;
  6. Lipsa evidenţei contabile în partidă dublă şi pe conturi contabile conform planului general de conturi contabile.
Pe aceste cazuri, urmează a fi aplicate sancţiuni contravenţionale, în mărime de 4000 lei, şi sancţiuni fiscale, în mărime de 55000 lei. De asemenea, contribuabilul urmează să efectueze corectările necesare în evidenţa contabilă, ce ţine de lipsurile şi plusurile stabilite în rezultatul inventarierii, şi anume să ajusteze, în Declaraţia privind TVA, TVA aferentă procurărilor cu suma de 45 203 lei şi să reflecte la venituri plusurile de mărfuri, în sumă de 38 209,47 lei. În contextul celor relatate, Serviciul Fiscal de Stat face apel către contribuabili să întreprindă acţiuni de conformare fiscală voluntară, să ţină evidenţa contabilă conform Legii contabilităţii şi standardelor naţionale de contabilitate și să adapteze maşinile de casă şi control la cerinţele tehnice faţă de maşinele de casă şi control.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.