01
12 2015
989

IFS Cahul aplică sechestru rău-platnicilor

Angajații Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Cahul, în scopul popularizării legislaţiei fiscale au organizat, în perioada 09 – 27 noiembrie 2015, trei seminare cu agenţii economici din sectorul administrat, inclusiv un seminar cu contribuabilii nou-înregistrați. În cadrul acestor seminare au fost prezentate modificările la legislația fiscală și ale altor acte normative, precum Indicația IFPS nr.76, din 03.11.2015, ”Cu privire la formularele tipizate de de documente primare cu regim special” și Indicația IFPS nr.70, din 19.10.2015, ”Privind posibilitatea contribuabililor de a depune dări de seamă fiscale la orice organ fiscal”, Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna noiembrie 2015, aspecte fiscale, juridice şi din legislaţia muncii ce reglementează activitatea de întreprinzător, totodată fiind promovate SIA ”Diseminare mesaje” şi “e-Factura”. Cu scopul reducerii obligației fiscale, admisă de către contribuabilii restanțieri din sectorul administrat, colaboratorii Secției urmărirea plăților, în baza Hotărârii cu privire la executare silită a obligației fiscale, au aplicat sechestru la doi agenţi economici în mărime de 81,02 mii lei. Din casieria a 25 de contribuabili restanțieri au fost ridicate mijloace băneşti în numerar, în mărime de 56,10 mii lei, iar de pe conturile bancare ale 143 de contribuabili restanţieri au fost încasate mijloace băneşti în sumă de 1340,74 mii lei. Conform art.205 din Codul Fiscal, de la un debitor au fost încasate mijloace băneşti, în sumă de 50,37 mii lei, și s-a pus sechestru, în baza art.202 din Codul Fiscal, în suma de 1031,54 mii lei, la 9 agenţi economici şi gospodării ţărăneşti. În perioada de raportare, angajații Direcţiei control fiscal au efectuat verificări operative, în cadrul cărora au fost analizate mai multe aspecte, cum ar fi:
  • deținerea și modalitatea de utilizare a mașinilor de casă și control;
  • deținerea documentelor de proveniență la marfa comercializată;
  • alte prevederi ale legislației.
Urmare a acestor verificări, au fost întocmite 17 acte de control, pentru încălcările fiscale depistate la contribuabilii ce desfășoară activitate de întreprinzător, și 23 de procese-verbale cu privire la contravenție. Pe aceste cazuri urmează să fie aplicate sancțiuni fiscale de circa 87000 lei, inclusiv:
  • 40000 lei - pentru încălcarea cerinţelor art. 8 p.2) lit.c) CF, ce se referă la efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea MCC existente şi neasigurarea bilanţului numerarului în MCC, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar;
  • 7000 lei - pentru efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa MCC;
  • 40000 lei - pentru neprezentarea la prima cerere a documentelor de provenienţă a mărfurilor supuse comercializării.
Totodată, în perioada menționată s-au depistat 13 cazuri de activitate economică ilicită, pe aceste cazuri fiind întocmite procese-verbale cu privire la contravenție, conform art.263 al.1 din CC, și urmează să fie aplicate sancțiuni administrative în mărime de 15000 lei. Într-un caz au fost ridicate corpuri delicte (mărfuri industriale), marfă fără stăpân, care necesită a fi evaluată pentru aprecierea valorii. Au mai fost întocmite 10 procese-verbale, conform art. 2931 al.3,4,5 din Codul Contravențional, și urmează de aplicat o amendă în mărime de 10000 lei. Este de menționat că tuturor contribuabililor, inclusiv persoanelor fizice care au încălcat legislaţia, le-au fost înmânate scrisori de conformare fiscală voluntară, cu fiecare în parte fiind purtate discuții despre necesitatea conformării fiscale voluntare. Verificările operative au un caracter sistematic şi vor fi efectuate de IFS Cahul şi în continuare, în special la contribuabilii cu risc sporit de neconformare, şi sunt orientate spre asigurarea respectării prevederilor legislaţiei fiscale.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.