Monitorul SFS

IFS Chișinău continuă acțiunile de binefacere

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, în perioada 01 – 05 decembrie 2014, a desfăşurat șase seminare, inclusiv un seminar destinat contribuabililor nou-înregistraţi din raza teritoriului administrat, la subiectele: Deservirea contribuabililor în procesul de conectare la serviciile fiscale electronice prestate de SFS; Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea pentru ele; Achitarea în rate a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, Reflectarea datelor în Declaraţia pe venit VEN12 şi sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor Codului Fiscal; Monitorizarea noutăţilor actelor legislative şi normative; Calendarul fiscal; Completări în baza generalizată a practicii fiscale; Buletinul informativ; Aspecte ale conformării benevole; Utilizarea serviciilor electronice fiscale în procesul de raportare fiscală; Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea pentru ele; Particularităţile aplicării titlului IX al Codului Fiscal „Taxele rutiere”; Sancţiunile fiscale şi administrative aplicate în cadrul administrării fiscale ce vozează deţinerea MCC; Modul de completare a Registrului MCC; Determinarea obligaţiunilor la impozitul pe venit a persoanelor fizice-cetăţeni în cazul înstrăinării locuinţei de bază. De asemenea, au fost organizate 10 seminare de instruire internă a funcţionarilor fiscali în cadrul cărora au fost abordate diferite teme, precum: Particularităţile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare, impozitului funciar; Modalitatea de impozitare a veniturilor rezidenţilor şi nerezidenţilor în RM; Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din RM; Regulamentul cu privire la SIA de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”; Unele prevederi ale Codului Penal şi Codului de procedură Penală; Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; Codul etic al funcţionarului public; Legea nr.325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale şi întru sporirea eficienţei activităţii SFS; Modalitatea aplicării Legii cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe; Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra MCC; Particularităţile aplicării titlului IX al Codului Fiscal „Taxele rutiere”; Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei; Genurile de activitate care necesită autorizaţie de funcţionare; Determinarea creşterii sau pierderii de capital în cazul înstrăinării mai multor bunuri. Plus de aceste acțiuni, au fost desfăşurate două şedinţe cu reprezentanţii entităţilor care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili ai TVA și trei şedinţe de conformare benevolă, cu audierea agenţilor economici, care activează în domeniul comerţului. Totodată, în perioada menționată au fost efectuate 81 de vizite fiscale, inclusiv la agenţii economici înregistraţi în calitate de contribuabil al TVA, la modificarea adresei juridice şi/sau fondatorilor, urmare a solicitării facturilor fiscale, urmare a verificării Registrului general electronic al facturilor fiscale sau analizei economico-financiare a activităţii acestora. Au mai fost organizate patru şedinţe privind audierea restanţierilor, de comun cu CNAS, CNAM, Preturile din sector, cu participarea a 31 de agenţi economici restanţieri, în urma cărora 18 agenţi economici au achitat la buget 323,1 mii lei. În afară de activitățile tradiționale de serviciu, Direcţia administrare fiscală Botanica a realizat o acţiune de binefacere, pentru copiii de la Școala specială nr. 12 pentru copii hipoacuzici și cu surditate tardivă, în cadrul căreia au fost oferite daruri cu ocazia Anului Nou. Reprezentanții conducerii instituţiei respective, neştiind de organizarea acestui eveniment, au fost plăcut surprinşi, aducând cele mai sincere mulţumiri pentru darurile aduse și apreciind înalt gestul angajaților Serviciului Fiscal de Stat. Reacţia micuţilor a fost și aceasta una de nedescris, bucuria lor fiind fără margini. În perioada de referință, au mai fost întreprinse un şir de măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării tematice şi operative, inclusiv la comercianţii ce desfăşoară comerţ stradal, în incinta pieţelor, centrelor comerciale, la agenţii economici care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, servicii de parcare, servicii de reparaţie, schimb valutar, agenţii de turism, precum şi în baza petiţiilor parvenite pe adresa Serviciului Fiscal de Stat etc. Au fost efectuate 41 de controale fiscale, la care s-au stabilit 25 de încălcări fiscale, cu aplicarea sancţiunilor, în sumă 168,0 de mii lei, şi 34 încălcări contravenţionale, cu aplicarea sancţiunilor în sumă de 28,7 mii lei.

via www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1484 vizualizări

Data publicării:

08 Decembrie /2014 15:46

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

IFS pe mun. Chişinău | controale fiscale | seminare | funcţionari fiscali

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon