10
11 2015
2122

IFS mun. Chişinău, privind posibilitatea de tipărire a documentelor primare cu regim special, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, pe hârtie fără însemne de protecţie

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, vă informează că, începând cu data de 20 iunie 2014, tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hârtie fără însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului:
  • act de achiziţie a mărfurilor;
  • act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
  • bon de plată;
  • 1-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale;
  • 2-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale;
  • foaie de parcurs;
  • borderou de achiziţie a laptelui.
Seria şi diapazonul de numere pentru formularele menţionate sunt atribuite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în mod electronic. Serviciul de comandă a seriei şi a diapazonului de numere este unul gratuit, pentru care pot pleda contribuabilii, care sunt utilizatori al portalului www.servicii.fisc.md, adică dispun de semnătură electronică. Astfel, entitatea care dispune de semnătura electronică îşi poate asigura necesarul de formulare de documente primare cu regim special, altele decât factura şi factura fiscală, fie prin efectuarea comenzii în mod clasic, suportând costuri aferente de procurare şi deplasându-se la organul fiscal teritorial pentru a le primi, fie prin comanda diapazonului de serie şi numere, care este un serviciu gratuit, fără costuri aferente, şi nu necesită deplasare la organul fiscal teritorial. Perfectarea, semnarea şi transmiterea comenzilor electronice de eliberare a seriei şi a diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător, de către entităţi, a formularelor documentelor primare menţionate se prezintă organului fiscal prin accesarea serviciului electronic „Comandă on-line", disponibil pe portalul serviciilor fiscale electronice - www.servicii.fisc.md. Prin urmare, la primirea recipisei în care entitatea este informată despre seria şi diapazonul de numere oferite, acesteia i se oferă şi posibilitatea de descărcare a blanchetei formularului respectiv. De menţionat, că începând cu 01.01.2016, se suspendă aprovizionarea entităţilor cu formulare tipizate de documente primare cu regim special. Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin apelarea Centrului unic de apel al serviciului Fiscal de stat, la numărul de telefon - 0 8000 15 25.

via | www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.