Monitorul SFS

IFS pe mun. Chişinău a convocat ședința Consiliului de conformare

La 18 decembrie curent, Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, în scopul identificării problemelor aferente procesului de conformare a contribuabililor, educării contribuabililor în spiritul conformării benevole la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale şi îmbunătăţirii civismului fiscal, înaintării propunerilor şi convingerii posibililor evazionişti să-şi onoreze obligaţiile faţă de bugetul public naţional, a organizat şedinţa Consiliului de conformare al IFS pe mun. Chişinău, cu agenţii economici ce oferă servicii de publicitate persoanelor fizice şi juridice. La şedinţă au fost invitaţi opt agenţi economici, ce activează în raza municipiului Chişinău, care au fost atenționați, repetat, că Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancţionarea contribuabililor, dar instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, ceea ce va condiţiona reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv, a sancţiunilor aplicate agenţilor economici. În discuţie s-a menţionat faptul că, în conformitate cu Programul conformării contribuabililor pentru anul 2014, IFS pe mun. Chişinău monitorizează activitatea contribuabililor ce activează în domeniul publicităţii în sensul asigurării conformării benevole și lărgirii bazei impozabile. Fiecărui reprezentant i s-au înmânat scrisori în vederea conformării benevole şi îmbunătăţirii civismului fiscal, precum şi s-a accentuat problema eradicării flagelului fenomenului salariului achitat în plic, a muncii la negru şi consecinţele acestora asupra BPN, cât şi asupra angajatorului şi angajatului. Pe parcursul întrunirii, din partea contribuabililor au parvenit întrebări aferente specificului activităţii desfăşurate şi legislaţiei de rigoare, la care le-au fost oferite răspunsuri competente. Şedinţa s-a soldat cu note de mulţumiri, aduse conducerii Inspectoratului Fiscal de Stat de către cei prezenţi. De asemenea, agenţii economici au apreciat modificarea pozitivă a atitudinii Serviciul Fiscal de Stat, menționând că inspectorii fiscali manifestă, în cadrul controalelor şi în colaborarea zi de zi, un comportament bazat pe norme de politeţe şi respect.

via www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1402 vizualizări

Data publicării:

23 Decembrie /2014 09:41

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

IFS pe mun. Chişinău | şedinţe | contribuabili | agenti economici

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon