01
06 2022
426

Impozitul pe venit pentru anul 2021. Numărul milionarilor, în creștere

Pentru perioada fiscală 2021 Serviciul Fiscal de Stat a recepționat 106 604 declarații cu privire la impozitul pe venit depuse de către persoanele care desfășoară activitate economică, cu 4464 declarații mai mult față de anul 2020, și 174301 declarații cu privire la impozitul pe venit depuse de contribuabili – persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, cu 1791 mai puține declarații comparativ cu anul 2020.

 

În perioada fiscală 2021, persoanele juridice au înregistrat total venituri în sumă de 494,9 mld. lei și total cheltuieli în sumă de 447,7 mld. lei. Comparativ cu anul 2020, veniturile sunt în creștere cu 86,2 mld. lei, iar cheltuielile au înregistrat o creștere cu 64,7 mld. lei. Impozitul pe venit declarat de către agenții economici pentru anul 2021 a constituit 5,5 mld. lei, fiind în creștere cu 1,6 mld. lei față de perioada anului 2020.

 

Conform datelor din Declarația cu privire la impozitul pe venit, principalele ramuri ale economiei naționale care au înregistrat impozit pe venit calculat au fost: comerțul, industria prelucrătoare, agricultura și silvicultura, activităţile financiare şi de asigurări, dar și domeniul de construcţii și tranzacții imobiliare.

 

În ceea ce privește contribuabilii persoane fizice – cetățeni, suma veniturilor obținute de către 1,52 mil. persoane în anul 2021 (conform informațiilor prezentate de către plătitorii de venituri) a constituit 83,3 mld. lei, iar impozitul pe venit reținut la sursa de plată și declarat a constituit 6,08 mld. lei.

 

În totalitatea veniturilor obținute de către persoanele fizice – cetățeni predomină cele sub formă de plăți salariale (76,05 %), urmate de veniturile obținute din dividende (11,12 %) și veniturile obținute din transmiterea în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare și mobiliare, cu excepția terenurilor agricole (3,14 %).

 

Pentru perioada fiscală precedentă 4007 persoane au obținut venituri de peste 1 mil. lei (față de 2 962 persoane fizice pentru perioada 2020), venitul total declarat de aceste persoane fiind 12,83 mld. lei, și impozit reținut în sumă de 837,9 mil. lei. (față de 9,69 mld. lei venituri și impozit reținut în sumă de 611,1 mil. lei pentru perioada 2020). Cea mai mare sumă a venitului declarat de către o persoană fizică în anul 2021 în baza Declarației a fost de 153,6 mil. lei. Cea mai tânără persoană din această categorie are 18 ani, cea mai vârstnică –  88 ani.

 

 

Desemnarea procentuală pentru anul 2021 a fost efectuată de 37397 persoane (cu 805 de persoane mai mult comparativ cu anul 2020), suma solicitată pentru desemnare a constituit 10,72 mil.lei (cu 1,27 mil.lei mai mult comparativ cu anul 2020).

 

Raportul integral aferent rezultatelor recepționării declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2021 poate fi accesat aici.


via | sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.