04
08 2014
2040

În atenția contribuabililor! Contribuabilii își pot tipări individual documentele primare cu regim special

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, suplimentar la Comunicatul emis pe data de 7 iulie 2014, atenționează asupra faptului că, la data de 20 iunie 2014, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.461, din 16 iunie 2014, privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, care vizează unele aspecte ce se referă la documentele primare cu regim special. Tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepția facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi realizată de către contribuabil individual, pe hârtie fără însemne de protecție, cu atribuirea seriei şi numărului. Astfel, din lista formularelor care pot fi emise individual de către contribuabil, fac parte:
  1. Foaia de parcurs pentru autoturisme;
  2. Foaia de parcurs pentru autocamioane;
  3. Foaia de parcurs pentru autobuze;
  4. Chitanța de recepție a plăților fiscale (1-SF);
  5. Chitanța de recepție a plăților nefiscale (2-SF);
  6. Actul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente;
  7. Actul de achiziție a mărfurilor;
  8. Bonul de plată;
  9. Borderoul de achiziție a laptelui.
Modalitatea de acordare a seriei și diapazonului de număr pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecție altele decât factura, factura fiscală și anexele la acestea este stabilită prin Ordinul IFPS nr. 995 din 07 iulie 2014 (a se uni cu pagina http://www.fisc.md/Ordine_IFPS.aspx), precum și Scrisoarea IFPS nr.26-08/1 -12-2034/5811 din 01 august 2014 (http://www.fisc.md/Administrarea_Fiscala.aspx). Este de menționat că seria și diapazonul de numere pentru formularele menționate sunt atribuite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în mod electronic, în baza cererii pe care contribuabilul de asemenea o poate depune în mod electronic. Serviciul dat este unul gratuit, fiind o alternativă a comenzii de eliberare a formularelor de documente primare cu regim special, stabilită conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 780 din 18.06.2013. Astfel, entitățile au posibilitatea de a le imprima de sine stătător, fără a fi necesar de a le procura de la organul fiscal, diminuând, astfel, costurile afacerii. Începând cu 01 august curent, perfectarea comenzilor electronice de eliberare a seriei şi a diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător de către entități a formularelor documentelor primare menționate se prezintă organului fiscal prin accesarea serviciului electronic „Comandă on-line", disponibil pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md. Perfectarea acestor comenzi se realizează nemijlocit de contribuabil, prin selectarea tipului și a cantității dorite de formulare tipizate de documente primare cu regim special necesare. Informații cu privire la procedura de comandă a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecție, altele decât factura, factura fiscală și anexele, pot fi obținute prin apelarea Centrului de asistenta a clienților a ÎS „Fiscservinform”, la numărul de telefon 0-22-822222.” Prin implementarea acestor servicii, Serviciul Fiscal de Stat oferă noi oportunități contribuabililor, valorificarea cărora le va permite să-și diminueze costurile afacerii și să dispună de un grad sporit de flexibilitate în gestionarea activităților derulate. Via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.