18
07 2013
2134

Inițierea procedurii de verificare a persoanei fizice cu aplicarea metodelor indirecte de estimare sau cine are cheltuieli mult mai mari decît venituri declarate?

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este în proces de implementare a metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice. Ca sursă au servit informațiile furnizate de către instituțiile financiare, companiile turistice, deținătorii de registre ale deținătorilor de valori mobiliare, notari, angajatori ai persoanelor fizice, care prezintă informația despre salarii și alte venituri ale angajaților, declarațiile de venit, prezentate de persoanele fizice. Activitatea de evaluare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă din punct de vedere fiscal a fost realizată prin:
  • compararea veniturilor declarate de persoana fizică şi de plătitorii de venit cu fluxurile mijloacelor băneşti, precum şi cu valoarea creşterii/descreşterii valorii proprietăţii şi a cheltuielilor personale efectuate;
  • evaluarea riscului de nedeclarare, care reprezintă diferenţa dintre, pe de o parte, veniturile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte situaţia fiscală;
  • stabilirea diferenţei semnificative dintre veniturile impozabile estimate şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit.
Diferenţă este semnificativă dacă între veniturile impozabile estimate calculate în baza situaţiei fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit este o diferenţa mai mare de 300 mii lei. Diferenţa stabilită în sumă de pînă la 300 mii lei inclusiv se va considera risc minim acceptat. Lista persoanelor fizice cu risc minim acceptat conține circa 11 mii persoane. Pentru analiză au fost selectate primele 50 persoane fizice care au admis cele mai mari diferențe între cheltuielile înregistrate și veniturile obținute, selectate în ordine descrescîndă, începînd cu cea mai mare diferență. Din cele 50 persoane, care au fost verificate cu aplicarea metodelor indirecte de estimare, la etapa de analiză, au fost selectate 20 persoane pentru verificarea fiscală prealabilă. Verificarea fiscală prealabilă constă în reconstituirea situaţiei fiscale prealabile a persoanei fizice supuse verificării şi compararea venitului impozabil estimat ce decurge din situaţia fiscală constatată cu venitul impozabil declarat de aceasta. Verificarea fiscală prealabilă se efectuează la sediul IFPS în baza informaţiilor deţinute. Deoarece activitatea de verificare fiscală prealabilă se desfăşoară cu înştiinţarea obligatorie a persoanei fizice, toate aceste 20 persoane fizice vor vi înștiințate și invitate la IFPS.

Direcția impozitarea persoanelor fizice Din cadrul Direcției Generale Conformare Fiscală

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.