Catalogul tematic
Тематический каталог

Metodele şi sursele indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale



Articolul 225. Metodele şi sursele indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale
(1) În cadrul controlului fiscal, pentru a determina corectitudinea calculării sumei obligaţiei fiscale, autoritatea care efectuează controlul fiscal poate folosi, în cazurile prevăzute la art.189 alin. (2) şi (3), metode şi surse indirecte, conform legii. Metodele şi sursele indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale se folosesc şi în cadrul controalelor fiscale ca urmare a instituirii posturilor fiscale în conformitate cu art.146.
(2) Metodele şi sursele indirecte includ:
a) tipul şi natura activităţilor practicate de contribuabil;
b) mărimea capitalului contribuabilului;
c) veniturile din vînzări ale contribuabilului, inclusiv cele constatate în cadrul posturilor fiscale…

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A225

22
01 2019
454

Conformarea voluntară 2019: estimarea veniturilor impozabile prin metode indirecte

Serviciul Fiscal de Stat planifică, pe parcursul anului 2019, selectarea unui eșantion de persoane fizice în vederea aplicării măsurilor de conformare voluntară. Despre aceasta se spune în Programul de conformare voluntară pentru anul 2019, aprobat de SFS.

Selectarea persoanelor respective se va realiza reieșind din volumul de informații deținute de către SFS cu referire la intrările și ieșirile de active înregistrate de persoane fizice în comparație cu veniturile legale obținute și declarate.

Menționăm că, potrivit prevederilor capitolului 111 din Codul fiscal (CF), dacă între veniturile impozabile estimate calculate în baza situației fiscale
Detalii
27
07 2017
1226

Conformarea contribuabililor cu riscuri de neconformare fiscală

Serviciul Fiscal de Stat asigură examinarea permanentă și identificarea segmentelor din economia națională cu risc sporit de neconformare fiscală. În scopul executării principalelor atribuții și obiective sunt aplicate măsurile de conformare voluntară.

Conform Ordinului SFS a fost aprobată lista contribuabililor cu riscuri de neconformare fiscală, în număr de 5828 contribuabili, care începând cu 01.04.2017 sunt monitorizați de către SFS prin prisma Programului de conformare voluntară.
Detalii
12
07 2017
614

SFS va purta discuţii de conformare cu interpreţii autohtoni

Serviciul Fiscal de Stat atestă o sporire a numărului de conformări a contribuabililor care prestează servicii artistice (muzică, foto, video, dans).
În rezultatul acțiunilor de conformare și verificare a persoanelor care prestează astfel de servicii, în perioada lunilor aprilie-iunie 2017, numărul patentelor valabile a crescut de la 147 la 188 per lună, pentru servicii de foto-video; de la 52 la 131 – pentru deservirea muzicală a ceremoniilor și de la 21 la 45 – pentru deservirea muzicală cu regizarea evenimentelor.
Detalii
09
07 2014
2010

Maia Tverdohleb: Aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice

Aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice de SFS a început în anul 2013 pentru perioada anului 2012. Pînă în prezent, au fost supuse verificărilor fiscale cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului 33 persoane fizice, din care pe parcursul trimestrului I al anului curent au fost finisate 7 controale fiscale.
Detalii
29
05 2014
2365

Каким образом должны быть вычтены расходы, связанные с командированием, если в служебную командировку отправляется лицо, с которым компания заключила договор на оказание услуг? Является ли это налогооблагаемым источником дохода для физического лица?

В соответствии с предписаниями ч. (3) ст. 24 НК, вычет расходов, связанных с командированием работников, представительскими расходами, расходами по страхованию хозяйствующих субъектов, разрешается в пределах, установленных Правительством.

Detalii
29
05 2014
2343

Cum urmează a fi deduse cheltuielile ce ţin de delegare în cazul în care în deplasare de serviciu este trimisă o persoană cu care compania a încheiat un contract de prestări servicii? Vor reprezenta acestea sursă de venit impozabilă pentru persoana fizică sau nu?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din CF, deducerea cheltuielilor de delegaţii, de reprezentanţă, de asigurare a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Guvern.

Detalii
29
05 2014
2669

Каков порядок вычета расходов по транспортировке работников в 2014 году, если хозяйствующий субъект использовал для перевозки одних сотрудников 20 леев в день, а для транспортировки других – 30 леев в день?

В соответствии с положениями ПП № 144 от 02.26.2014 об утверждении Положения о размере и критериях определения расходов, понесенных и определенных работодателем на проезд, питание и профессиональное образование работника, работодатель имеет право на вычет расходов, понесенных для организованного проезда работников, в пределах максимальной средней величины в 25 леев (без НДС) на одного работника за каждый фактически отработанный перевозимым работником день.
Detalii
13
03 2014
2047

Maia Tverdohleb: Referitor la Declarația persoanei fizice cu privire la proprietate și procedura de control fiscal al venitului persoanelor fizice, aplicînd metodele indirecte de estimare a venitului impozabil

În procesul de control fiscal al persoanei fizice, prin aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil, conform art. 22615 din CF, în baza deciziei de iniţiere a controlului fiscal, organul fiscal citează persoana fizică supusă verificării pentru a o înştiinţa despre iniţierea controlului fiscal.
Detalii
18
11 2013
2008

Maia Tverdohleb: Administrarea fiscală a persoanelor fizice cu venituri/averi mari și aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanei fizice în unele ţări ale UE

Romania

Direcţia Verificări Fiscale (DVF) este structura din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a României, desemnată să pună în aplicare Programul de îmbunătăţire a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi/venituri mari (PFAM). DVF a fost înfiinţată prin Hotărîrea Guvernului nr. 564/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Detalii
13
09 2013
2673

Где можно получить информацию или консультацию о косвенных методах оценки доходов, и сколько стоят такие консалтинговые услуги?

Во-первых, информация общего характера о применении косвенных методов оценки налогооблагаемого дохода доступна в любое время на официальном сайте ГНС www.fisc.md. Кроме того, чтобы получить ответ на конкретные вопросы, можно звонить по номеру 0 8000 1525 — звонок бесплатный на территории всей страны и с любой телефонной сети.
Detalii