22
07 2019
810

Locațiunea bunurilor imobiliare. Sporul conformării benevole

Activitățile Serviciului Fiscal de Stat de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobile continuă și au drept scop asigurarea unui nivel înalt de conformare fiscală în domeniul vizat. Astfel, pe parcursul lunilor ianuarie-iunie 2019 la Direcțiile de deservire fiscală din teritoriul în care sunt amplasate au fost înregistrate 5 967 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Drept urmare a transmiterii în locațiune a bunurilor imobile și a înregistrării contractelor de către Serviciul Fiscal de Stat, la buget au fost încasate venituri în sumă de 10,6 mil. lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 2,9 mil. lei sau o creștere de 37,7%. Potrivit situației din 30 mai 2019, numărul contractelor de transmitere în locațiune valabile constituie 9367. Totodată, pe parcursul lunii iunie 2019, SFS a continuat acțiunile de conformare și verificare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile. Ca rezultat, în perioada ianuarie – iunie au fost identificate 2 806 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației. În aceeași perioadă au fost efectuate controale la 323 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile, fiind calculate suplimentar la buget plăți de bază – 417,4 mii lei, penalități – 20,2 mii lei și amenzi – 59,4 mii lei, iar 1 964 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislației în vigoare și au înregistrat la SFS 5 967 contracte de locațiune/chirie. Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute. Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal din Republica Moldova. NOTĂ: Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția deservire fiscală) în raza căreia își au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.