05
08 2020
856

Modificările operate la compartimentul Regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului IMM

Serviciul Fiscal de Stat a perfectat prezentarea modificărilor operate la compartimentul Regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului Întreprinderilor Micii și Mijlocii (IMM)

 

Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), întreprinzătorilor individuali, precum şi agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei) este mai mare de 60% din venitul din vânzări.

 


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.