09
08 2013
1639

Perfecționare continuă a sistemului informațional a SFS

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a convocat o şedință ordinară de lucru cu funcționarii din subordine și Î.S “Fiscservinform” cu participarea reprezentanților Proiectului BRITE, la care s-a discutat dezvoltarea Sistemului informațional existent și soluționarea problemelor apărute în procedura de inițiere a implementării serviciului electronic nou „Contul curent”. Necesitatea elaborării şi implementării acestui serviciu este dictată de imperativul de dezvoltare şi perfecţionare continuă a sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, care contribuie la asigurarea unei administrări fiscale corecte bazate pe principii de eficienţă, transparenţă şi echitate. În cadrul ședinței au fost abordate diferite aspecte ale sistemului menționat, în vederea clarificării acestora, şi pentru stabilirea rolurilor şi sarcinilor ce-i revin fiecărui funcţionar implicat în organizarea procesului de testare a SIA „Contul curent”. În acest context, Ion Prisăcaru a punctat necesitatea unei abordări complexe a sistemului informaţional a Serviciului Fiscal. Accentuând importanţa dezvoltării sistemului informaţional, şeful IFPS a indicat încă o dată să fie analizată minuţios situaţia la zi şi să fie elaborate propuneri competente de soluționare a erorilor depistate la testarea şi implementarea acestuia. Acest sistem va asigura îmbunătăţirea proceselor de administrare a impozitelor şi va asigura un control mai bun al restanţelor fiscale, ceea ce va garanta nu doar comoditatea contribuabililor, ci va sprijini şi Serviciul Fiscal de Stat în acordarea unor servicii calitative, a mai menţionat Ion Prisăcaru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.