17
05 2017
1333

Realizarea Programului de conformare voluntară a contribuabililor pentru 4 luni ale anului 2017

Serviciul Fiscal de Stat tinde să minimizeze cazurile de eschivare conștientă a contribuabililor de la plata impozitelor, taxelor şi a altor plăți obligatorii. Instituția desfășoară cu regularitate activități de conformare voluntară a contribuabililor, care au drept scop majorarea nivelului de disciplină fiscală. Astfel, pe parcursul anului 2016 şi în primele patru luni ale anului 2017, funcționarii fiscali au desfășurat acțiuni planificate în Programul de conformare voluntară în privinţa a 6470 contribuabili incluși în Program. Ca rezultat, s-a constatat faptul că, în total, în Republica Moldova, obligațiile fiscale calculate la Bugetul public național de către contribuabilii aflați sub monitorizare pentru 4 luni ale anului 2017 constituie 1 063 750,27 mii lei, ceea ce este cu 159 467,5 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, majorarea costotuind 18 %. Potrivit unui ordin al SFS din 31.03.2017, a fost aprobată lista de 5828 contribuabili cu riscuri de neconformare fiscală, iar începând cu 01.04.2017, aceștea sunt monitorizați de către SFS prin prisma Programul de conformare voluntară. Măsurile, acțiunile și procedeele aplicate de către SFS contribuabililor poartă un caracter de prevenire şi sunt următoarele:
  1. Contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare;
  2. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de conformare;
  3. Efectuarea vizitelor fiscale, care au drept scop explicarea legislației fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului.


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.