03
12 2015
1140

Remanieri de cadre îmbinate cu acțiuni care au ca scop realizarea obiectivelor propuse de către SFS

Avem responsabilitatea de a crea şi menţine o administraţie fiscală eficientă, pentru că fiecare leu colectat de Serviciul Fiscal de Stat trebuie să fie încasat rapid şi cu costuri reduse. Cu acest scop, vom acorda prioritate prevenirii şi combaterii neconformării contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale, prin acțiuni de combatere ferma a evaziunii fiscale, de îmbunătățire a conformării voluntare și creștere a eficienței colectării, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, la o ședința ad-hoc cu reprezentanții conducerii subdiviziunilor IFPS. În cadrul ședinței, Ion Prisăcaru a solicitat mobilizarea tuturor rezervelor interne pentru atingerea obiectivelor asumate pentru acest an și a menționat că reorganizarea și modernizarea SFS porneşte de la premisa că procesul de administrare fiscală poate fi mult simplificat, încercându-se reducerea dificultăţilor apărute în îndeplinirea obligaţiilor fiscale, a costurilor de administrare şi o creştere a eficienţei bazată pe principii moderne de management. De asemenea, șeful IFPS a specificat că o administraţie fiscală modernă, cu performanţe similare altor administraţii fiscale din Uniunea Europeană, solicită consolidarea managementului resurselor umane, prin implementarea unei strategii de resurse umane bine definite. Tot în contextul bunei administrări a procesului de colectare de venituri la buget, auditoriul a consimțit necesitatea instituirii unui moratoriu, până la finele anului 2015, ce ține de plecările în concediu. Un subiect aparte al reuniunii a ținut de numirea Doamnei Elvira Pantea în calitate de Șef adjunct al IFPS, conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.1006-p din 01 decembrie 2015, anunțul fiind făcut de către Șeful SFS, care a apreciat înalt activitatea anterioară a noului său adjunct și care a deținut, ultima perioadă, funcția de șef al IFS Bălți, unde, a reușit să schimbe mult în bine activitatea acestei instituții. Scurte date bibliografice ale Șefului adjunct al IFPS, Doamnei Elvira Pantea. Născută la 22.09.1972, sat. Hînceşti, raionul Fălești, Republica Moldova. În anul 1995 a absolvit Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova cu titlul de economist organizator. În 2007 a absolvit Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova obținînd diploma de Master în relații internaționale. Activitatea de muncă a început în 1996, din 1997 fiind angajată în cadrul Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, în care a parcurs drumul de la inspector pînă la Șef al Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Bălți. În 2015, conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.1006-p din 01 decembrie 2015, este numită în funcția de Șef adjunct al IFPS.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.