27
01 2019
655

Rezultatele activității SFS pentru anul 2018, prezentate în cadrul ședinței Colegiului Serviciului Fiscal de Stat

Vineri, 25 ianuarie 2019, a avut loc ședința lărgită a Colegiului Serviciului Fiscal de Stat, prezidată de ministrul Finanțelor, Ion Chicu, în cadrul căreia au fost prezentate principalele realizări ale SFS și trasate prioritățile autorității fiscale naționale pentru anul 2019. La ședință au participat șefii subdiviziunilor structurale ale SFS. Un amplu raport cu privire la realizările SFS și o trecere în revistă a evenimentelor anului 2018 a fost prezentat de directorul SFS, Serghei Pușcuța. Anul ce s-a scurs a fost unul crucial pentru autoritatea fiscală, fiind marcat de acțiuni menite să perfecționeze activitatea în domeniul administrării fiscale. SFS a continuat activitățile orientate spre crearea unui climat favorabil conformării contribuabililor și realizarea sarcinilor de administrare fiscală în mod corect, echitabil și transparent, a menționat directorul SFS. A fost remarcată evoluția pozitivă a încasărilor la bugetul public național, veniturile administrate de către autoritatea fiscală atingând suma de 36,9 mld. lei, ceea ce constituie o depășire a veniturilor acumulate în anul precedent cu 12,8%. Printre alte subiecte abordate în cadrul ședinței se enumeră politici de administrare fiscală implementate în anul ce s-a scurs; administrarea fiscală prin prisma aplicării tratamentelor de conformare voluntară și forțată; rezultatele aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice; fortificarea capacităților SFS prin implementarea proceselor noi de administrare fiscală. La finalul ședinței lărgite a Colegiului SFS, Ion Chicu, ministrul Finanțelor, a adus aprecieri activității colectivului SFS și a exprimat speranța în noi realizări în anul 2019. La rândul său, conducerea SFS a mulțumit colectivului autorității fiscale pentru devotamentul, abnegația și profesionalismul de care a dat dovadă în exercitarea atribuțiilor.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.