11
02 2016
692

Rezultatele implementării Programului de Conformare voluntară a contribuabililor pentru anul 2015

Un obiectiv important pentru Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a fost şi va rămâne promovarea spiritului de conformare voluntară a contribuabililor, îmbunătăţirea civismului fiscal prin instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat cu mediul de afaceri şi cetăţeni.
În acest sens, pe parcursul a 12 luni ale anului 2015, întru implementarea Programului de conformare a contribuabililor, au fost selectați şi supuşi monitorizării 3598 contribuabili din următoarele domenii de activitate:

 • industria prelucrătoare;
 • construcții;
 • comerţ cu ridicata şi amănuntul;
 • transport şi comunicaţii.

Măsurile, acţiunile şi procedeele utilizate de către IFST/DGAMC, care au purtat un caracter de prevenire aplicate în privinţa contribuabililor sa manifestat prin:

 • Contactarea contribuabilului, prin expedierea/înmânarea a 4083 scrisorilor de conformare;
 • Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de conformare cu 2780 persoane cu funcţii de răspundere ale contribuabilului;
 • Organizarea şi desfăşurarea seminarelor de asistenţă metodologică cu participarea a 1930 contribuabili;
 • Efectuarea la 1035 contribuabili a vizitelor fiscale care au avut drept scop explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului.

Rezultatele monitorizării contribuabililor prin Prisma programului de conformare voluntară:

1. Suma obligaţiilor fiscale calculate

Suma obligaţiilor fiscale calculate la bugetul public naţional pentru anul 2015 constituie 1 341 218 mii lei, ce este cu 228 524,1 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent – majorarea cu 120,54 %, inclusiv pe domenii:

 • industria prelucrătoare – majorare cu 117,59 %, sau cu 36 308,1 mii lei;
 • construcții – majorare cu 111,69%, sau cu 8696,3 mii lei;
 • comerţ cu ridicata şi amănuntul –majorare cu 123,34%, sau cu 176 550,3 mii lei;
 • transporturi şi comunicaţii – majorare cu 109,24%, sau cu 6969,4 mii lei.2. Suma obligaţiilor fiscale achitate

Suma obligaţiilor fiscale achitate la bugetul public naţional constituie 1 381 931 mii lei, ce este cu 263 922, 1 mii lei mai mult comparativ anul precedent – majorarea cu 123,61 %, inclusiv pe domenii:

 • industria prelucrătoare – majorare cu 124,66 %, sau cu 50 881,7 mii lei;;
 • construcții – majorare cu 110,02 %, sau cu 7 881, 6mii lei;
 • comerţ cu ridicata şi amănuntul – majorare cu 126,11 %, sau cu 199 427 mii lei;
 • transporturi şi comunicaţii – majorare cu 108,28%, sau cu 5 730,9mii lei.3. Fondul de salarizare

Fondul de salarizare pentru anul 2015 constituie 1349451mii lei, ce este cu 35330,7mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent – majorarea în medie cu 102,69%, inclusiv:

 • industria prelucrătoare – majorare cu 7 781,4 mii lei sau cu 8,36 %;
 • construcții – micşorare cu 2 571,3mii lei sau cu 3 %;
 • comerţ cu ridicata şi amănuntul – majorare cu 50 626,3 mii lei sau cu 6,78 %;
 • transporturi şi comunicaţii – micşorare cu 3 968,1 mii lei sau cu 6,74 %.


4. Povara fiscală

Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări în urma acţiunilor de conformare s-a majorat de două ori, s-au cu 0,0618 bani la un leu vânzări mai mult comparativ cu anul 2014, inclusiv pe domenii: 

 • industria prelucrătoare – o majorare cu 115,62 %, sau cu 0,0164 bani la un leu vânzări;
 • construcții – majorare cu 196,10%, sau cu 0,0507 bani la un leu vânzări;
 • comerţ cu ridicata şi amănuntul – majorare de două ori, sau cu 0,0428 bani la un leu vânzări;
 • transporturi şi comunicaţii – majorare de nouă ori, sau cu 0,3790 bani la un leu vânzări..

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.