10
01 2020
820

SFS a determinat domeniile de activitate economică ce urmează a fi monitorizate în anul 2020

Serviciul Fiscal de Stat continuă să promoveze spiritul de conformare a contribuabililor la prevederile legislației fiscale, utilizând în acest scop o gamă largă de instrumente orientate spre o deservire și tratare corectă a contribuabililor. Astfel, SFS a aprobat „Programul de conformare pentru anul 2020”, care prezintă principalele obiective și priorități în activitatea de conformare voluntară și forțată stabilite pentru anul 2020. În acest document au fost stabilite următoarele segmente ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare:  Construcția;  Agricultura;  Restaurante și alte activități de servicii de alimentație;  Transport, întreținerea și repararea autovehiculelor;  Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate;  Comerțul cu ridicata a mărfurilor;  Comerțul electronic. Un segment aparte al Programului de conformare revine persoanelor fizice posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor. Aplicarea Programului de conformare a contribuabililor are drept scop sporirea nivelului de conformare voluntară a contribuabililor, identificarea/prevenirea încălcărilor legislației fiscale și aplicarea corectă a acesteia.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.