17
03 2021
665

SFS asigură exercitarea controlului asupra modului și corectitudinii respectării legislației fiscale

Sarcina de bază a Serviciului Fiscal de Stat constă în asigurarea administrării fiscale, prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației, aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.

În scopul realizării sarcinii de bază, eficientizării utilizării resurselor disponibile, în temeiul analizei riscurilor de neconformare fiscală identificate în activitatea contribuabililor, din informațiile disponibile cât și sesizările parvenite din surse terțe, Serviciul Fiscal de Stat asigură exercitarea controlului asupra modului și corectitudinii respectării legislației fiscale, asupra calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a sumelor obligațiilor fiscale.

În luna martie curent, vor fi verificate prioritar următoarele activități economice: comerț stradal activitate ilicită, centre de asistență tehnică auto, comerț cu amănuntul materiale de construcție și comerț electronic.

Reieșind din faptul că activitatea economică a contribuabililor este în permanentă schimbare, SFS este pregătit de a reacționa prompt la orice modificare a comportamentului fiscal al agentului economic, astfel încât cazurile de încălcare a legislației să fie preîntâmpinate sau constatate în cel mai scurt timp.

În acest scop permanent se asigură analiza activității agenților economici sub aspectul întrunirii riscurilor, fiind examinate informațiile interne, dar și cele parvenite din surse terțe. În cazul stabilirii unor riscuri de ordin fiscal ce necesită implicarea promptă se purcede la includerea contribuabilului în acțiuni de conformare forțată prin efectuarea controalelor fiscale.


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.