24
09 2016
1282

SFS: contribuabilii sunt obligați să doteze automatele pentru vînzări cu maşini de casă şi control cu memorie fiscală

Conform prevederilor art.8 pct. 2 lit. c) din Codul fiscal, contribuabilii au obligația să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte organului fiscal şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, să asigure integritatea documentelor de evidentă contabilă în conformitate cu cerințele legislaţiei, să efectueze încasările bănești în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar, respectînd reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea mașinilor de casă şi de control. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor și consumatorilor că la vînzarea bunurilor/prestarea seviciilor, unităţile comerciale inclusiv şi prin intermediul automatelor pentru vînzări (în uzanţă – vending machines sau vendinguri) sunt obligate să elibereze bonul de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală. Este de remarcat faptul că în pofida obligației contribuabililor de a utiliza mașina de casă și de control și a emite plătitorului bonul de plată, adesea această obligativitate nu este respectată, astfel fiind încălcate prevederile legislației în vigoare, drept dovadă constituind petițiile cetățenilor cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, exprimate prin neeliberarea de către comercianți a bonurilor de casă emise de mașinile de casă şi de control cu memorie fiscală. În această ordine de idei, Serviciul Fiscal de Stat atenționează contribuabilii, inclusiv importatori şi/sau utilizatori ai dispozitivelor menționate, despre obligația de a utiliza și, respectiv, a dota automatele pentru vînzări cu maşini de casă şi de control cu memorie fiscală. În caz contrar, pentru neeliberarea bonului de casă sau nedotarea automatelor pentru vînzări cu maşini de casă şi de control cu memorie fiscală vor fi aplicate sancțiuni fiscale prevăzute de legislația în vigoare.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.