30
04 2021
865

SFS despre obligația confirmării corespunzătoare a împuternicirilor reprezentanților contribuabilului

Contribuabilul persoană fizică îşi exercită drepturile procedurale personal, printr-un reprezentant sau în comun cu reprezentantul, iar contribuabilul persoană juridică – prin intermediul conducătorului sau al reprezentantului său.

Potrivit Codului fiscal, împuternicirile reprezentantului altul decât cel legal trebuie să fie confirmate printr-o procură, sau printr-un document ce atestă funcţia ori împuternicirile pe care le deţine – în cazul conducătorului persoanei juridice.

Procura dată de o persoană fizică se autentifică, după caz: de notar, de secretarul primăriei satului (comunei), de administraţia (conducerea) persoanei la care lucrează sau învaţă mandantul, de administraţia instituţiei curativ-profilactice staţionare în care mandantul se află pentru tratament, de comandantul (şeful) unităţii militare – dacă mandantul este militar – sau de şeful locului de detenţiune – dacă mandantul se află în detenţiune. Procura din partea unei persoane juridice se eliberează de conducătorul ei (locţiitorul acestuia).

De asemenea, în conformitate cu prevederile Codului administrativ, în procedura administrativă participanții pot fi reprezentați de o persoană împuternicită. Împuternicirile reprezentantului se consemnează în procură. Astfel, în cazul în care contribuabilul în raport cu Serviciul Fiscal de Stat acționează prin reprezentant, pentru confirmarea împuternicirilor urmează a fi prezentată procura.

Totodată, ținând cont de faptul că, în practica Serviciului Fiscal de Stat se atestă cazuri în care reprezentanții contribuabilului sunt avocați și în scopul confirmării împuternicirilor prezintă un mandat, informăm că, mandatul eliberat pe formularul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.158/2013, nu conferă împuterniciri de reprezentare în raport cu Serviciul Fiscal de Stat, întrucât împuternicirile acordate sunt de acționare în raport cu instanța de judecată.

Prin urmare, chiar dacă reprezentantul contribuabilului este avocat, pentru confirmarea corespunzătoare a împuternicirilor, urmează a fi prezentată o procură.


via | sfs.md

8 comentarii

avatar
Nu sunt de acord cu interpretarea normelor juridice oferită de articolul respectiv. Or, Hotărârea Guvernului nr.158/2013 nu poate prevala și nu se poate aplica prioritar față de Codul Fiscal. Conform art. 244 alin. (6) CF: „Împuternicirile avocatului se certifică prin mandat.” Astfel, nu văd necesitatea reglementării unei asemenea situații în Codul Fiscal, alta decât necesitatea reprezentării clientului în fața SFS în baza mandatului. Or, pentru reprezentarea în instanță avem normele Codului de Procedură Civilă și ale Codului Administrativ. Altfel, norma juridică a art. 244 alin. (4) CF devine inutilă și inaplicabilă.
avatar
Bună ziua! Vă comunicăm că acest material reflectă poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat! Dacă vor interveni modificări, vă vom anunța! Mulțumim!
avatar
Poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat urmează a fi ajustată, întrucât Hotărârea Guvernului nr.158/2013, nu mai prevede faptul că împuternicirile acordate prin mandat sunt de acționare în raport cu instanța de judecată. Prin HG nr. 931 din 12.11.2014 s-a hotărât: „1. Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 28 februarie 2013 „Cu privire la aprobarea formularului şi modului de utilizare a mandatului avocatului şi al avocatului stagiar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 48, art. 207) se modifică și se completează după cum urmează: 1) în hotărîre: a) la punctul 2, cuvintele „în instanţa de judecată” se exclud;”
avatar
The issues you shared, are very good and interested by many people, it has given me a lot of benefits. among us
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.