16
01 2020
1837

SFS: unele prevederi noi de aplicare a TVA

Serviciul Fiscal de Stat vine cu un anunț ce ține de aplicarea TVA la procurările de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate. Ținând cont de modificările operate în art.94 lit.e) din Codul fiscal, persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, sunt subiecți impozabili cu TVA, indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA. Obiectele impozabile, conform art. 95 alin. (1) lit. e) din CF, constituie procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii nr.149/2012. Referitor la calcularea, modul şi termenul de achitare a TVA pentru procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, conform art. 101 alin. (41) din CF, subiecţii impozabili stipulaţi la art.94 lit.e) calculează TVA pentru procurările indicate la art.95 alin.(1) lit.e) prin aplicarea cotei corespunzătoare a impozitului stabilită pentru proprietatea procurată la valoarea procurării ei. Termenul obligației fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, conform art. 108 alin.(9) din CF, survine odată cu efectuarea plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte. Totodată, în partea ce ține de declararea TVA pentru procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate SFS menționează că, prin Ordinul SFS nr.01 din 03.01.2020, au fost operate modificări în Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, care stabilesc modalitatea de declarare a TVA pentru procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate. SFS menționează că formularul Declaraţiei privind TVA şi Modul de completare a Declaraţiei privind TVA aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012, cu modificările şi completările ulterioare, este plasat pe site-ul SFS - http://servicii.fisc.md/formulare.aspx?tm=5&pt=1


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.