03
03 2020
1033

taxi.petitie@sfs.md: comunică abaterile depistate

Serviciul Fiscal de Stat a lansat platforma on-line de petiții pentru depunerea sesizărilor referitoare la abaterile întâlnite de cetățeni la transportatorii de pasageri în regim de taxi. Plângerile vor putea fi remise la adresa electronică taxi.petitie@sfs.md și informația transmisă pe această poștă va fi preluată de direcțiile responsabile pentru verificare. Beneficiarii de servicii de taxi vor avea dreptul să nu achite călătoria în cazul în care nu le-a fost emis şi înmânat bonul de casă pe suport de hârtie și/sau în formă electronică. Acțiunile anunțate de SFS au drept scop conformarea voluntară și forțată a contribuabililor care desfășoară activitate de transport de pasageri în regim de taxi. Pentru asigurarea respectării normelor stabilite de legislație, angajații SFS vor întreprinde măsuri de identificare și sancționare a cazurilor de transport ilicit de pasageri sau a cazurilor de angajare informală în câmpul muncii a persoanelor fizice – șoferi, fără respectarea normelor stabilite de Codul muncii și legislația fiscală. În acest scop, funcționarii fiscali vor utiliza toate sursele de informații disponibile, inclusiv simularea comenzilor prin intermediul platformelor on-line. Informația obținută va fi verificată sub aspectele: – dacă este sau nu înregistrat prestatorul de serviciu de taxi în modul corespunzător în calitate de antreprenor; – deținerea calității de angajat de persoana fizică – șofer la compania prestatoare de servicii taxi. SFS reamintește tuturor transportatorilor de pasageri în regim de taxi despre obligativitatea aplicării echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor în numerar la prestarea serviciilor de transport rutier de călători și obligația angajării oficiale a persoanelor fizice – șoferi. Menționăm că încălcările admise în activitatea respectivă manifestate prin desfășurarea ilicită a activității de întreprinzător, neangajarea oficială a persoanei fizice șofer prezintă risc atât pentru administrarea fiscală, cât și pentru consumatorii acestor servicii – pasageri. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă cetățenii care, beneficiind de servicii taxi, au observat anumite abateri de ordin fiscal în activitatea operatorului, să nu ezite să prezinte informația respectivă pentru verificare. Pentru facilitarea procedurii de sesizare, SFS a stabilit adresă separată taxi.petitie@sfs.md. Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă toți cetățenii să solicite bonul fiscal pentru serviciile/mărfurile procurate.


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.